Συγκρούσεις στὴν Παλαιστίνη

Οἱ συγκρούσεις στὴν Παλαιστίνη, μεταξὺ νεαρῶν Ἀράβων καὶ Ἰσραηλινῆς Ἀστυνομίας, συνεχίζονται ἀμείωτες∙ οἱ διαδοχικὲς συνομιλίες τοῦ Τζὼν Κέρρυ μὲ τὸν Βενιαμὶν Νετανιάχου καὶ τὸν Μαχμοὺντ Ἀμπὰς δὲν εἶχαν κανένα ἀποτέλεσμα, ὁπότε καὶ δὲν ἐπετεύχθη ἐπανάληψη τῶν συνομιλιῶν. Ὁ ἀποκλεισμὸς ἀπ’ τοὺς Ἰσραηλινοὺς τῆς ἱερᾶς πόλεως στοὺς Μουσουλμάνους, γιὰ προσκύνημα στὰ τεμένη της, γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων, ἔχει προκαλέσει τὸν ἐμπρησμὸ ἀπὸ Ἄραβες τοῦ τεμένους τοῦ Ἰωσὴφ στὴν Ναμπλούς, ἀλλὰ καὶ ἐπίθεση σὲ σταθμὸ λεωφορείων σὲ πόλη τοῦ Νότου, μὲ ἕναν νεκρὸ καὶ ἕξι τραυματίες∙ οἱ ἀναλυτὲς στὴν Ἱερουσαλὴμ χαρακτηρίζουν τὴν κατάσταση τὴν χειρότερη τῆς τελευταίας δεκαετίας καὶ ὡς δεδομένη τὴν τρίτη ἰντιφάντα. Ὁ Ἰσραηλινὸς ὅμως πρωθυπουργὸς εἶναι δέσμιος τῶν ἀκροδεξιῶν στὴν κυβέρνησή του, διαφορετικὰ χάνει τὴν ἐξουσία, καὶ δὲν μπορεῖ νὰ κάνει παραχωρήσεις∙ ἐλάχιστοι πιστεύουν ὅτι εἶναι δυνατὴ ἡ ἐκτόνωση μὲ τὴν ἐκρηκτικὴ αὐτὴ κατάσταση.