Πρώτη θέση τοῦ στόλου μας

Ὁ ἑλληνόκτητος ἐμπορικὸς στόλος διατήρησε καὶ τὸ 2014 τὴν πρώτη θέση παγκοσμίως, μὲ 280 ἑκατομμύρια τόνους καὶ 16,1% παγκοσμίως∙ δεύτερη χώρα ἔρχεται ἡ Ἰαπωνία, 13,3%, τρίτη ἡ Κίνα, 9,1%, καὶ τέταρτη ἡ Γερμανία, 7,04%. Ὁ ὑπὸ ἑλληνικὴ σημαία στόλος ἀνέρχεται σὲ ἑβδομῆντα ἑκατομμύρια, ἀλλὰ καὶ προβλέπεται αἰσθητὴ ἡ μείωσή του φέτος, μὲ τὴν φορολόγηση τῶν ἐφοπλιστῶν ἀπ’ τὴν ἀριστερὴ κυβέρνηση, ἀλλὰ καὶ τὴν μεταφορὰ τῶν κεντρικῶν γραφείων πολλῶν ἑταιρειῶν σὲ ἄλλες χῶρες, μὲ πρώτη τὴν Κύπρο∙ ἡ αὔξηση τῆς φορολογίας εἶναι ἀδικαιολόγητη, διότι οἱ ἐφοπλιστὲς δὲν κερδίζουν λεφτὰ στὴν Ἑλλάδα, παρὰ μόνο φέρουν, ἐνῶ ἔχουν τὸ 25% τῶν πλοίων τους στὴν ἐθνικὴ σημαία, ὅταν στὴν Γερμανία εἶναι τὸ 12% καὶ στὴν Ἰαπωνία μόνο τὸ 8%.