Παρίσι, πεζοδρόμηση ὄχθης

Στὴν πεζοδρόμηση τῆς δεξιᾶς ὄχθης τοῦ Σηκουάνα, μετὰ ἀπὸ ἐκείνη τῆς ἀριστερᾶς, προχωράει ἀπ’ τὸ Νέο ἔτος ἡ δήμαρχος τῶν Παρισίων∙ ἡ πεζοδρόμηση καλύπτει διαδρομὴ ἑπτάμισυ χιλιομέτρων, ἀπ’ τὸν Κεραμεικὸ μέχρι τοὺς παλιοὺς στρατῶνες τῆς Βαστίλλης, καὶ δημιουργεῖ χῶρο πρασίνου καὶ ἀναψυχῆς. Ἡ Ἄννα Χιντάλγκο προτίθεται νὰ κάνει πολλὲς καινοτομίες στὴν γαλλικὴ πρωτεύουσα, μὲ κύριο ἄξονα τὸν αἰσθητὸ περιορισμὸ τῆς κυκλοφορίας τῶν αὐτοκινήτων καὶ τὴν ἐπέκταση τῶν δημοσίων μεταφορῶν μὲ ἁπαλὴ ἐνέργεια∙ ἔτσι στοὺς πεζοδρόμους θὰ κυκλοφορεῖ τράμ, τὸ ὁποῖο ἔχει καταργηθεῖ ἐδῶ καὶ ἕναν αἰῶνα, ἀπ’ τὴν γενίκευση τοῦ αὐτοκινήτου. Τὸ μέτρο θεωρεῖται κατάλληλο καὶ γιὰ τὴν μείωση τῆς αἰθαλομίχλης ποῦ πνίγει σὲ περιόδους ἄπνοιας τὴν πόλη τῶν φώτων∙ δύσκολα βρίσκονται ἄλλες λύσεις, ὁμολογεῖ ἡ δήμαρχος.