Οἰκονομία, χαριστικὴ βολὴ

Τὴν χαριστικὴ βολὴ στὴν οἰκονομία δίδουν ἡ φοροκαταιγίδα, οἱ ἀπότομες περικοπὲς τῶν συντάξεων καὶ ἡ ἐξαφάνιση τῆς ἐμπιστοσύνης τοῦ κόσμου καὶ τῶν παραγωγικῶντάξεων∙ ἡ κυβέρνηση δίδει τὴν ἐντύπωση, ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ σκοπός της καὶ ἐπιβεβαιώνει ὅσους ὑποστήριζαν ὅτι ἦρθε γιὰ νὰ χρεωκοπήσει τὴν χώρα. Ἕναν μῆνα μετεκλογικὰ στὴν ἐξουσία καὶ δὲν ἔχει ἀναφέρει λέξη γιὰ ἐπενδύσεις, ἐκτὸς ἀπ’ τὶς ἀναφορὲς τοῦ Ναπολεοντίσκου γιὰ ὑπονόμευση τῶν ἀποκρατικοποιήσεων, ἐνῶ ὁ ἑκατομμυριοῦχος ὑπουργὸς ὑπόσχεται ἐνίσχυση τοῦ τουρισμοῦ μὲ τὰ προγράμματα ΕΣΠΑ, ἀλλὰ ἐπὶ δεκάμηνο δὲν ἔχει προωθήσει οὔτε ἕνα∙ ὁ φόβος γιὰ τὴν τύχη της εἶναι διάχυτος, διότι ἀναλογίζονται ὅτι θὰ χρειασθεῖ νὰ ἀντιμετωπίσουν καὶ τὴν λαϊκὴ ὀργή, ἀλλὰ δείχνουν ὅτι δὲν ἔχουν ἐμπειρία ἀπὸ παρόμοιες καταστάσεις, διότι ἀπέναντί τους θὰ βρεθοῦν καὶ τὰ κομματικά τους στελέχη, καθὼς ἤδη συγγενεῖς ὑπουργῶν καλοῦν σὲ κινητοποιήσεις. Δὲν παραδίδεται εὔκολα ἕνας λαός.