Σπουδὴ χωρὶς ἀποτέλεσμα

Σὲ αἰφνίδια σπουδὴ ἐπιδίδεται ἡ κυβέρνηση, γιὰ τὴν ἔγκαιρη ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως καὶ τὴν εἴσπραξη τῆς δόσεως, ἀλλὰ μᾶλλον χωρὶς ἀποτέλεσμα καὶ μὲ τὴν δαμόκλειο σπάθη πάνω ἀπ’ τὸ κεφάλι της γιὰ ἀποτυχία ἢ καὶ καταψήφιση στὴν Βουλὴ αἰωρούμενη∙ ἡ ἀνεύρεση ἰσοδυνάμων ἀποβαίνει ἄκαρπη, παρὰ τὶς συνεχεῖς συσκέψεις στὸ Μέγαρο Μαξίμου. Τὸ κουαρτέτο ἄρχισε τὸν ἔλεγχο καὶ ἐμφανίζεται ἄτεγκτο, ἴσως ἐπειδὴ γνωρίζει ὅτι ὁ Ναπολεοντίσκος ἔχει ἐπιδόσεις στὴν προχειρότητα καὶ στὴν ἀσχετοσύνη, ὅπως καὶ τὸ πρῶτο ἑπτάμηνο∙ ἤδη ἄρχισαν οἱ πρῶτες ἀποχωρήσεις βουλευτῶν ἀπ’ τὶς συνεδριάσεις τῶν Κοινοβουλευτικῶν Ἐπιτροπῶν, ἀλλὰ καὶ οἱ κινητοποιήσεις τῶν ἀγροτῶν καὶ ἄλλων τάξεων. Ἡ νευρικότης τῶν ὑπουργῶν εἶναι τὸ κύριο χαρακτηριστικό τους, καθὼς ὁ ἕνας διορθώνει τὸν ἄλλον, ἐνῶ οἱ Βρυξέλλες δείχνουν ὅτι ἐργάζονται συστηματικὰ γιὰ τὴν χειρότερη ἐξέλιξη, τὴν χρεωκοπία τῆς χώρας ἐντὸς τῆς Εὐρωζώνης καὶ ἐπιταχύνουν τὴν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν.