Ἐφορία καθημερινὸς βραχνᾶς

Σὲ καθημερινὸ βραχνᾶ μετατρέπεται πλέον ἡ Ἐφορία γιὰ ὅλους μας, καθὼς φθάνουν οἱ λογαριασμοὶ ΕΝΦΙΑ, τέλη αὐτοκινήτων, φορολόγηση παρελθόντων ἐτῶν, ΦΠΑ στὴν ἰδιωτικὴ ἐκπαίδευση∙ ἀλλὰ ὁ τελευταῖος ἀποβαίνει κόλαφος γιὰ τὴν κυβέρνηση, διότι δὲν ἀποδίδει, παρὰ 34 ἑκατομμύρια εὐρὼ ἀπὸ 230 ποὺ εἶχε προϋπολογίσει∙ οἱ γονεῖς ἀπέσυραν τὰ παιδιά τους ἀπ’ τὰ ἰδιωτικὰ σχολεῖα καὶ μόνο ὁ πολιτικὸς κατεξευτελισμὸς ἀπόμεινε καὶ ἡ πλήρης ἀνικανότης στὴν διαχείριση τῶν δημοσιονομικῶν, διότι πρέπει νὰ βροῦν ἄλλους φόρους γιὰ νὰ ἀναπληρώσουν τὸ ἔλλειμμα. Ταυτοχρόνως τὰ Πανεπιστήμια Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονίκης ἔχουν μείνει ἀπὸ χρήματα καὶ προειδοποιοῦν γιὰ διακοπὴ τῆς λειτουργίας τους∙ θὰ κλείσουν σιγὰ σιγὰ ἀκόμα καὶ δημόσιες ὑπηρεσίες, πέραν τῶν νοσοκομείων.