Ἄμεσος κίνδυνος χρεωκοπίας

Σὲ μαραθώνιες συσκέψεις ἐπιδίδεται ὁ Ναπολεοντίσκος γιὰ τὰ δημοσιονομικά, διότι τὸ κουαρτέτο ζητάει ἀπαντήσεις στὸν ἔλεγχο τῆς οἰκονομίας∙ τὸ πολυνομοσχέδιο ποὺ ψηφίσθηκε καλύπτει μόνο τὸ ἕνα τρίτο τῶν προαπαιτουμένων, ἐνῶ καὶ τὰ ἐλλείμματα διογκώνονται καὶ ἀπαιτοῦνται νέα μέτρα. Ἀλλά, πῶς θὰ ἐπιβάλει νέες φορολογίες, ὅταν δὲν ἀποδίδουν οἱ παλιές; ὁ κόσμος δὲν ἔχει καὶ δὲν πληρώνει, «οὐκ ἂν λάβοις παρὰ τοῦ μὴ ἔχοντος»∙ τώρα διαπιστώνει ὅτι τὰ ψέμματα τελείωσαν καὶ ὅτι πρέπει νὰ δώσει λύσεις στὰ συγκεκριμένα προβλήματα καὶ μὲ τοὺς ὑπουργοὺς ποὺ αὐτὸς διάλεξε. Ὁ κίνδυνος χρεωκοπίας ἐντός τῆς Εὐρωζώνης εἶναι ἄμεσος∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν καταρτίσει τὰ σχέδια, ὅσο κι ἂν ὁ πρωθυπουργὸς δὲν τὸ κατάλαβε.