Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Σαγκάης καὶ ὀλιγώτερον τοῦ Τόκυο∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1377 δολλάρια καὶ 136,0250 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1173,70, ἀλλὰ ὑποχώρησε τὸ πετρέλαιο, 48,58. Ἡ ἀτλαντικὴ προπαγάνδα γιὰ ἐπιβράδυνση τῆς κινεζικῆς οἰκονομίας, μετὰ τὴν ἀνάπτυξή της τὸ τρίτο τρίμηνο στὸ 6,9% ἀπὸ 7% τὸ ἑξάμηνο, δὲν ἐπηρέασε τοὺς ἐπενδυτές, ἀλλὰ καὶ δὲν τοὺς ἐνθουσίασε ἡ ἐπίσημη ἐπίκσεψη τοῦ Ξὶ Τζιπὶνγκ στὴν Βρεταννία, παρὰ τὴν αὐτοκρατορικοῦ τύπου ὑποδοχή του στὰ ἀνάκτορα τοῦ Μπάκιγχαμ∙ οἱ Βρεταννοὶ περιμένουν τὴν ὑπογραφὴ πολλῶν οἰκονομικῶν συμφωνιῶν, ἀλλὰ οἱ Κινέζοι ἀποδίδουν ἰδιαίτερη βαρύτητα στὴν παραμονὴ τῆς χώρας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Μᾶλλον ὡς ἀφορμὴ διπλωματικῆς προβολῆς θεωροῦν τὴν ἐπίσκεψη, παρὰ γιὰ ἁπτὰ ἀποτελέσματα∙ ἄλλωστε ἡ Εὐρωζώνη εἶναι ὁ πρῶτος ἐμπορικός τους καὶ τεχνολογικὸς ἑταῖρος. Ἀλλὰ ἡ συμφωνία γιὰ πυρηνικὸ σταθμὸ στὴν Βρεταννία, γίνεται μὲ γαλλικὴ συνεργασία.