Καναδᾶς, ἐπιστροφὴ Τριντὼ

Ἡ σαρωτικὴ νίκη τοῦ Τζαστὶν Τριντὼ στὶς βουλευτικὲς ἐκλογὲς τοῦ Καναδᾶ, μὲ 184 στὶς 338 ἕδρες τοῦ Κοινοβουλίου, σημαίνει ἐπιστροφὴ τῆς οἰκογενείας Τριντὼ στὴν ἐξουσία∙ ὁ νέος πρωθυπουργὸς εἶναι γιὸς τοῦ Πιὲρ Τριντὼ ὁ ὁποῖος εἶχε δεσπόσει στὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς χώρας πρὶν ἀπὸ τριάντα χρόνια. Ὁ Στῆβεν Χάρπερ παραδέχθηκε τὴν ἧττα του, συνεχάρη τὸν νικητὴ καὶ παρητήθη ἀπ’ τὴν προεδρία τοῦ Συντηρητικοῦ κόμματος μετὰ ἀπὸ ἐννέα χρόνια στὴν πρωθυπουργία∙ ὁ Τζαστὶν Τριντὼ προβλέπεται ὅτι θὰ ἀποσύρει τὴν καναδικὴ ἀεροπορία ἀπ’ τοὺς βομβαρδισμοὺς κατὰ τῶν Τζιχαντιστῶν καὶ ὅτι θὰ ἀκολουθήσει πιὸ κοινωνικὴ πολιτικὴ καὶ ὅτι δὲν ταυτίζεται πάντα μὲ τὴν Οὐάσιγκτον στὰ οἰκολογικὰ θέματα. Ὁ Καναδᾶς εἶναι δεύτερη σὲ ἔκταση χώρα, μετὰ τὴν Ρωσία, μὲ ὑπερπλούσιο ὑπέδαφος.