Ἐπιδείνωση μαύρης ὑφέσεως

Τὴν ἐπιδείνωση τῆς μαύρης ὑφέσεως καὶ στὰ ἑπόμενα χρόνια ὁμολογεῖ ἡ κυβέρνηση, καθὼς οἱ ὑπουργοὶ ἀναβάλλουν γιὰ τὸν Ἰούνιο τὴν ἄρση τῶν τραπεζικῶν ἐλεγχῶν∙ χωρὶς τράπεζες ἀποκλείεται ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, ὅπως γνωρίζουν καὶ πρωτοετεῖς φοιτητὲς οἰκονομικῶν. Ἡ ὁμολογία ἔγινε στὴν Βουλή, ἐνῶ στὶς συζητήσεις μὲ τὸ κουαρτέτο οἱ διαφωνίες παραμένουν ἀγεφύρωτες, καὶ οἱ ὑπουργοὶ ποσέρχονται μὲ ἀρκετὴ καθυστέρηση∙ μᾶλλον θυμήθηκαν τὴν τακτικὴ τοῦ ἑπταμήνου. Τὸ πολιτικὸ συμπέρασμα εἶναι ἕνα, τὰ παιχνίδια τοῦ ἑπταμήνου ὁδήγησαν τὴν οἰκονομία σὲ ὕφεση ἀπὸ ἀνάπτυξη πέρυσι, ἡ ἐπανάληψή τους σημαίνει δύο πράγματα: πρῶτον, γίνονται συνειδητά, διότι κάτι ἔπρεπε νὰ εἶχαν μάθει ἀπ’ τὴν πρώτη διακυβέρνηση∙ δεύτερον, οἱ Εὐρωπαῖοι εἶναι ἐνήμεροι γιὰ τὶς προθέσεις τους καὶ ἀπαντοῦν ἀμέσως σὲ κάθε παρασπονδία, ὅπως ἔγινε μὲ τὸν ΦΠΑ στὴν ἐκπαίδευση. Ὁ Ναπολεοντίσκος τὰ γνωρίζει αὐτὰ καὶ κάλεσε σὲ βοήθεια τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, μὲ ἄμεση ἀνταπόκρισή του.