Σαββαΐδου, ἐξιλαστήρο θύμα

Ὡς ἐξιλαστήριο θύμα ἐπέλεξε ἡ κυβέρνηση τὴν Κατερίνα Σαββαΐδου καὶ ζήτησε τὴν παραίτησή της, χωρὶς καμμία ἀφορμή∙ κατηγορίες δὲν ὑπάρχουν, διότι δὲν ἔχουν διατυπωθεῖ ἀπ’ τοὺς Εἰσαγγελεῖς, καὶ μιὰ ἁπλὴ κλήση γιὰ παροχὴ διευκρινήσεων τῆς ἔχει ἀποσταλεῖ. Χρειαζόταν ὅμως ὁ Ναπολεοντίσκος κάποιο θύμα ἀπ’ τὴν δεξιά, γιὰ ἀποπροσανατολισμὸ στὰ δικά του καὶ στὴν περίπτωση τῶν «πόθεν ἔσχες» τῶν δύο ὑπουργῶν του. Ἡ Γραμματέας ὅμως Δημοσίων Ἐσόδων δὲν παραιτήθηκε, ἐνῶ ἔχει καὶ τὴν κάλυψη τοῦ κουαρτέτου, τὸ ὁποῖο ἔχει βαρύνουσα γνώμη γιὰ τὴν θέση αὐτή, καθὼς ἐλέγχει τὴν φορολόγηση. Ἀλλὰ ἡ Ἐπιτροπὴ Θεσμῶν τῆς Βουλῆς δὲν συγκλήθηκε ἀκόμη γιὰ τοὺς ὑπουργούς∙ τὴν ξέχασαν, ὅπως φαίνεται, παρὰ τὶς διαβεβαιώσεις.