Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1355 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 136,2550 γιέν, ἐνῶ παρέμειναν σταθερά, χρυσός, 1174, καὶ πετρέλαιο, 48,44. Οἱ ἐξελίξεις στὴν Συρία μᾶλλον δημιουργοῦν προϋποθέσεις γιὰ τοποθετήσεις τῶν ἐπενδυτῶν, ἂν καὶ εἶναι ἀκόμη νωρὶς γιὰ ὁριστικὰ συμπεράσματα∙ ἡ σύγκληση τὴν Κυριακὴ διασκέψεως κορυφῆς στὶς Βρυξέλλες ἀπ’ τὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ τῶν ἀναμεμιγμένων στὸ προσφυγικὸ χωρῶν, Γερμανία, Αὐστρία, Οὐγγαρία, Σλοβενία, Κροατία, Σερβία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σκόπια καὶ Ἑλλάδα, ἀποβλέπει στὸν καλύτερο συντονισμὸ τῶν Εὐρωπαίων, καθὼς δημιουργεῖται ἀδιέξοδο μὲ τὴν συγκέντρωση δεκάδων χιλιάδων στὰ βαλκανικὰ σύνορα. Πάντως οἱ ὑπόλοιπες χῶρες παρακολουθοῦν ἀδιάφορες σχεδόν, καὶ μόνο ὁ νεοκλεγεὶς Τζαστὶν Τριντὼ τοῦ Καναδᾶ ἔδειξε ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ὑποδοχὴ προσφύγων στὴν χώρα του∙ οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες περιορίζονται στοὺς βομβαρδισμοὺς καὶ στὴν πρόκληση τῆς φυγῆς τους ἀπ’ τὴν Συρία. Χωρὶς πολιτικὴ λύση στὴν χώρα δὲν ὑπάρχει διέξοδος.