Τουρκία, λύση Κυπριακοῦ

Τὴν λύση τοῦ Κυπριακοῦ μέχρι τὸν Μάρτιο προωθεῖ ἡ Ἄγκυρα, σύμφωνα μὲ ἕγκυρες πληροφορίες, διαφορετικὰ ἀπειλεῖ μὲ τὴν ἐπιβολὴ τῆς διχοτομήσεως∙ οἱ πληροφορίες ἀποδίδονται στὴν προσπάθεια τῆς κυβερνήσεως ἀποπροσανατολισμοῦ τῆς κοινῆς γνώμης ἀπ’ τὴν ἀναταραχὴ στὸ ἐσωτερικὸ καὶ τὸ ἀδιέξοδο μὲ τὴν Εὐρώπη γιὰ τὸ προσφυγικό, καθὼς οἱ Τοῦρκοι προωθοῦν κανονικὰ τοὺς Σύρους στὰ ἑλληνικὰ νησιά∙ ἤδη σὲ δύο μέρες πέρασαν τριάντα χιλιάδες στὴν Λέσβο, καὶ στὶς ἀντιρρήσεις τῶν Κυπρίων γιὰ παραχωρήσεις πρὸς τὴν Τουρκία καὶ τὴν ἀπεμπλοκὴ τῶν διαπραγματεύσεων γιὰ ἔνταξή της στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Οἱ ἐκβιασμοὶ στὸ προσφυγικὸ εἶναι γνωστοὶ στοὺς Εὐρωπαίους, καθὼς οὔτε ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ δὲν ἔπεισε τὸν Ταχὶπ Ἐρντογάν∙ στὰ σύνορα Σλοβενίας, Κροατίας τὸ δρᾶμα τῶν προσφύγων ἐπιδεινώνεται μέσα στὸ τσουχτερὸ κρύο.