Λονδίνο μὲ Κινέζο πρόεδρο

Ἡ ἐπίσημη ἐπίσκεψη τοῦ Κινέζου προέδρου στὴν Βρεταννία σημαδεύθηκε χθὲς ἀπ’ τὴν ὁμιλία του στὸ Κοινοβούλιο καὶ τὶς διμερεῖς συνομιλίες∙ ὁ Ξὶ Τζιπινγκ ὑπογράμμισε τὴν βαρύτητα τῶν οἰκονομικῶν συναλλαγῶν μεταξὺ τῶν δύο καὶ τοῦ Σίτυ ὡς τοῦ μεγαλυτέρου πιστωτικοῦ κέντρου στὴν Δύση. Οἱ ἁρμόδιοι ὑπουργοὶ ὑπέγραψαν συμφωνία γιὰ κατασκευὴ πυρηνικῶν ἐργοστασίων ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας στὴν Ἀγγλία, τὰ μεγαλύτερα τῆς χώρας, ἀπὸ σινογαλλικὸ ὅμιλο, μὲ τὴν πλέον σύγχρονη τεχνολογία στὸ εἶδος τους∙ ταυτοχρόνως ἡ Κίνα ἐξέδωσε τὸ πρῶτο ὁμόλογό της σὲ ρεμίνμπι στὸ Σίτυ, ὕψους 786 ἑκατομμυρίων δολλαρίων, γεγονὸς ποὺ ἐπικυρώνει τὴν καθιέρωση τοῦ κινεζικοῦ νομίσματος ὡς ἀποθεματικοῦ καὶ στὴν Δύση. Τὸ Σίτυ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν προσέλκυση κινεζικῶν κεφαλαίων, καθὼς τὰ ἀσφαλιστικά τους ταμεῖα εἶναι τὰ πλουσιώτερα στὸν κόσμο.