Πλήρης παράδοση στὰ ἀτλαντικὰ κυκλώματα

Στὴν πλήρη παράδοση τῆς χώρας στὰ ἀτλαντικὰ συμφέροντα προχώρησε ἡ κυβέρνηση, σὲ χαμηλοὺς τόνους, ἀλλὰ μὲ πολλαπλὲς δεσμεύσεις∙ ἡ Βικτώρια Νούλαντ, ἡ σκληρὴ ὑφυπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ ἡ ὁποία εἶχε μεθοδεύσει τὴν ἀναταραχὴ στὴν Οὐκρανία, ἔγινε δεκτὴ ἀπ’ τὸν πρωθυπουργὸ καὶ εἶχε συνομιλίες μὲ τὸν ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν. Στὶς δηλώσεις ὑπογράμμισαν τὴν ταύτιση ἀπόψεων στὴν ἐξωτερικὴ πολιτική, μὲ ἔμφαση στὸ Σκοπιανό, στὴν ἐνέργεια καὶ στὶς ἐπενδύσεις∙ εἶ ναι γνωστὸ ὅτι ἡ ὑφυπουργὸς ἐπιμένει στὴν λύση τοῦ προβλήματος τῆς ὀνομασίας καὶ τὴν ἔνταξη τοῦ κρατιδίου στὸ ΝΑΤΟ καὶ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἀλλὰ καὶ στὸν ἐφοδιασμό μας μὲ φυσικὸ ἀέριο ἀπ’ τὴν Ἀμερική. Τὴν παραμονὴ τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Γάλλου προέδρου ἔγιναν αὐτά, τὸν ὁποῖον καὶ προκαταλαμβάνουν σὲ ὅλα.