Κουαρτέτο, πολιτικὸ χάος

Οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὸ κουαρτέτο ὁδηγοῦνται σὲ ἀδιέξοδο στὰ περισσότερα θέματα, καὶ μόνο ἡ ἐπίσκεψη Φρανσουὰ Ὁλλάντ, μὲ τὴν αὐτοκρατορικοῦ τύπου ὑποδοχή, καὶ ἡ διαβεβαιώση τοῦ Πιὲρ Μοσχοβισὶ ὅτι θὰ ἐγκριθεῖ ἡ δόση, δίδουν κάποια σημεῖα αἰσιοδοξίας, ἀλλὰ τὸ πολιτικὸ χάος δὲν ἀποκρύπτεται∙ ἡ ἐπανάληψη τῶν προειδοποιήσεων τοῦ πρωθυπουργοῦ, γιὰ ἐργασία τῶν ὑπουργῶν, συντονισμὸ μεταξύ των καὶ ἀποφυγὴ τῶν τηλεπαραθύρων, δὲν φαίνεται ὅτι ἔχουν ἀποτέλεσμα. Οἱ ὑπουργοὶ κάνουν τὶς δηλώσεις, λόγῳ κομματικῶν καὶ ἀτλαντικῶν ἐξαρτήσεων, καὶ τὴν ἑπομένη ἀνακαλοῦν, μὲ τὸ Μέγαρο Μαξίμου σὲ κατάσταση παραληρήματος∙ οἱ διαφωνίες γιὰ τοὺς πλειστηριασμοὺς πρώτης κατοικίας, τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὰ κανάλια, τὴν ἀπομάκρυνση τῆς Κατερίνας Σαββαΐδου, τὶς μεταρρυθμίσεις καὶ τὴν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν, θεωροῦνται δύσβατες, ἀλλὰ ἡ Ἐπιτροπὴ διαθέτει τὸ μεγάλο ὅπλο τῆς χρεωκοπίας ἐντὸς τῆς Εὐρωζώνης. Καὶ ὁ Γάλλος πρόεδρος ἔθεσε τὸ ζήτημα τοῦ χρέους τελευταῖο στὴν σειρά.