Προϋπολογισμὸς ὑφέσεως

Τὸ προσχέδιο τοῦ προϋπολογισμοῦ ἐπιβεβαιώνει τὴν ἐπιδείνωση τῆς ὑφέσεως κατήγγειλε ἡ ἀντιπολίτευση στὴν Βουλή, μὲ τοὺς ὑπουργοὺς νὰ ἀπολογοῦνται μὲ μισόλογα∙ ἀναγνώρισαν αὐτοὶ ὅτι οἱ ἐπενδύσεις μειώθηκαν κατὰ 10,5% τὸ 2015 καὶ προβλέπουν αὔξησή τους στὸ τέλος τοῦ 2016 ἤ τὸ 2017, ἐνῶ ἡ Ἐπιτροπὴ τὴν μεταθέτει γιὰ ἀργότερα στὸ μέλλον. Ὁ Χρῆστος Σταϊκουρας ὑπογράμμισε ὅτι ἡ Ἐπιτροπὴ προέβλεπε, πέρυσι τέτοια ἐποχή, ἀνάπτυξη 2,9% φέτος καὶ 3,5% τοῦ χρόνου καὶ τώρα βαδίζουμε σὲ ὕφεση δύο καὶ τεσσάρων μονάδων∙ δηλαδή, ἡ κυβέρνηση ἐπέτυχε ἱστορικὸ ἐπίτευγμα, ὕφεση 6% σὲ λιγώτερο ἀπὸ ἕναν χρόνο∙ οἱ ἐξελίξεις αὐτὲς ἔχουν ἐξαφανίσει τὴν ἐμπιστοσύνη τῶν παραγωγικῶν κλάδων στὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία, ὁπότε οἱ προοπτικὲς ἐπανεκκινήσεώς της δὲν διαγράφονονται πουθενὰ στὸν ὁρίζοντα καὶ ἡ κυβέρνηση δὲν δείχνει νὰ ἐνδιαφέρεται γι’ αὐτό. Ἄλλους σκοποὺς ὑπηρετεῖ ὁ Ναπολεοντίσκος, οἱ ὁποῖοι τώρα πλέον καθίστανται ἐμφανέστατοι, τὴν ἀποδιάλυση οἰκονομίας καὶ κοινωνίας.