Ὁλλάντ, ὀφέλη ἀπὸ Ἑλλάδα

Σὲ σημαντικὰ πολιτικὰ καὶ οἰκονομικὰ ὀφέλη ἐλπίζει ὁ Γάλλος πρόεδρος ἀπ’ τὴν διήμερη ἐπίσκεψή του στὴν Ἀθήνα∙ πέραν τῶν καλῶν λόγων στὸν ἐπίσημο δεῖπνο τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας καὶ τῆς ὑποστηρίξεώς μας γιὰ παραμονὴ στὴν Εὐρωζώνη, μαζὶ μὲ τὴν Ἰταλία καὶ τὴν Κύπρο, ἐλπίζει καὶ σὲ εὐνοϊκὴ ἀπήχηση στὴν γαλλικὴ κοινὴ γνώμη, ἡ ὁποία πάντοτε διάκειται φιλικὰ πρὸς τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ σὲ τυχὸν προσέλκυση ἀριστερῶν στρωμάτων. Πάντως τὰ οἰκονομικὰ ἔχουν πρωτεύουσα σημασία, καθὼς οἱ Γάλλοι ἐνδιαφέρονται γιὰ τοὺς σιδηροδρόμους, τὴν ἐνέργεια καὶ τὰ πετρέλαια, πέραν τῶν ἐπενδύσεων στὸν τουριστικὸ τομέα∙ ἡ ἐπίσκεψη δίδει τὴν εὐκαιρία προβολῆς τῆς κυβερνήσεως, διότι εἶναι ὁ πρῶτος ἡγέτης μεγάλης εὐρωπαϊκῆς χώρας ποὺ ἐπισκέπτεται τὴν Ἑλλάδα τὸ 2015. Μετράει ἀρκετὰ αὐτό.