Αὐστηρότατη ἐπιθεώρηση τοῦ ἀντιπροέδρου

Ὁ Βάλντις Ντομπρόβσκις φθάνει σήμερα στὴν Ἀθήνα γιὰ αὐστηρότατη ἐπιθεώρηση τῆς προετοιμασίας μας γιὰ τὴν ἀξιολόγηση, ἤτοι μὲ τὴν πρόθεση ἐπιβολῆς «ποινῶν», ἂν διαπιστώσει ἀνετοιμότητα ἢ παρασπονδίες∙ ἀλλὰ ἀμφότερα ἰσχύουν στὴν κυβέρνηση, ἑπομενως οἱ δριμύτατες παρατηρήσεις θὰ ἀπευθυνθοῦν στὸν Ναπολεοντίσκο προσωπικά, ὅτι δὲν θὰ ἐπαναληφθεῖ ἡ ἀνοχὴ τοῦ Ἰουλίου. Πρόκειται γιὰ τὴν χειρότερη φάση τῆς ἀριστερῆς κυβερνήσεως, ἂν καὶ ἄκουσε μερικὰ καὶ χθὲς ὁ πρωθυπουργὸς στὴν διάσκεψη γιὰ τὸ προσφυγικό∙ περιθώρια ἐλιγμῶν δὲν ὑπάρχουν πλέον, ἢ προσαρμόζεται ἢ βρίσκεται πρὸ ἀπροόπτου, ἐνώπιον τῆς χρεωκοπίας μας. Ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς προβλέπεται ὅτι θὰ εἶναι ἀπόλυτος, ψήφιση τῶν προαπαιτουμένων, γιὰ τὴν ἔγκριση τῆς δόσεως καὶ τὴν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν∙ μέση λύση δὲν ὑπάρχει. Ὁ πρωθυπουργὸς ἀναλαμβάνει τὴν εὐθύνη.