Φορολόγηση τῶν πολυτέκνων

Ὁ Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πολιτικῶν διαμαρτύρεται μὲ ὑπομνήματά του πρὸς τὸν πρωθυπουργὸ καὶ τοὺς ὑπουργοὺς γιὰ τὴν κατάργηση τῶν φορολογικῶν ἀπαλλαγῶν πρὸς τὰ μέλη του∙ ὁ Σύνδεσμος προειδοποιεῖ, ὅτι τὸ 2050, μὲ τὴν προβολὴ τῆς δημογραφικῆς πορείας τῆς Ἑλλάδος, θὰ γίνουμε ἡ πρώτη χώρα γερόντων στὴν Εὐρώπη, μὲ 33% τοῦ πληθυσμοῦ συνταξιούχους, ἔναντι 28% τοῦ μέσου ὅρου τῶν ἄλλων. Οἱ ὑπουργοὶ δὲν ἀπάντησαν στὰ ὑπομνήματα, οὔτε καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος τοὺς δέχεται γιὰ νὰ ἀκούσει τὰ αἰτήματά τους∙ ἡ οἰκονομικὴ κρίση, μὲ τὴν ὕφεση ἐπὶ ἕξι χρόνια τώρα, ἔχει ἐξαφανίσει τὰ εἰσοδήματα τῶν οἰκογενειῶν, ἐνῶ καὶ ἡ διάλυση τῆς δημόσιας ὑγείας καθιστᾶ τὴν ἐγκυμοσύνη πολὺ ἀκριβὴ στὰ νεαρὰ ζευγάρια.