Ἐγκλωβισμένος στὶς παγίδες του Ναπολεοντίσκος

Ὁ Ναπολεοντίσκος ἐγκλωβίζεται ὅλο καὶ περισσότερο στὶς παγίδες του, τὶς ὁποῖες ἔστησε γιὰ νὰ ἐξαπατήσει τὸν ἑλληνικὸ λαὸ καὶ νὰ κοροϊδέψει τοὺς Εὐρωπαίους∙ ἡ ἀξιολόγηση τοῦ κουαρτέτου δύσκολα ὁλοκληρώνεται, ἐνῶ καὶ ἡ ἀνακεφλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν συναντᾶ σοβαρὰ ἐμπόδια, ὁπότε καὶ ἀναβάλλεται μᾶλλον ἡ ἐκταμίευση τῆς δόσεως, μὲ τὴν ἀπειλὴ τῆς χρεωκοπίας πλέον ἐπὶ θύραις. Τὰ ψέμματα καὶ ἡ ἀσχετοσύνη πληρώνονται τώρα, ὄχι μόνο ἀπ’ τὴν κυβέρνηση ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ὅλους μας, ἀφοῦ οἱ μισοὶ κάναμε ἀποχὴ καὶ τὸ ἕνα τρίτο τὴν ψήφισε∙ ἀποδεικνύεται ὅτι δὲν ὑπῆρχε σχέδιο γιὰ τίποτε, οὔτε ἔχει γίνει καὶ μελέτη τῶν κοινοτικῶν κανονισμῶν ἀπ’ τὸ κυβερνητικὸ ἐπιτελεῖο, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πέφτουν ἀπ’ τὴν μία βλακεία στὴν ἄλλη καὶ νὰ ἐπιτρέπουν στοὺς ἐλεγκτὲς τῆς τρόϊκας νὰ τοὺς φέρονται περιφρονητικότατα. Ὁπωσδήποτε οἱ ὑπουργοὶ δικαιολογοῦνται, ὅταν εἶναι ἀριστεροὶ μάλιστα, νὰ μὴν γνωρίζουν στὶς λεπτομέρειες τοὺς κοινοτικοὺς νόμους, ἀφοῦ μελετοῦν ἀκόμα τὸν Μὰρξ καὶ λένε ὅτι τὸν ξέρουν ἀπ’ ἔξω -ἄλλο τί ἀποδεικνύεται στὴν πραγματικότητα, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν εἶναι τῆς στιγμῆς-, ἀλλὰ δὲν ἔχουν καὶ ἐπιτελεῖο κατάλληλο μὲ γνώση τῶν προβλημάτων καὶ τῶν νόμων, οὔτε καὶ ἔχουν ἐμπιστοσύνη στοὺς Ἕλληνες δημοσίους ὑπαλλήλους οἱ ὁποῖοι τὰ γνωρίζουν ἄριστα αὐτά. Ἔτσι γελειοποιοῦνται αὐτοὶ καὶ ἡ χώρα μας μαζί.

Ἡ ἀπόρριψη ἀπ’ τὸ κουαρτέτο τῆς πολλαπλῆς φορολογήσεως τῆς ἰδιωτικῆς ἐκπαιδεύσεως, οἱ ἀντιρρήσεις ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπὴ τῆς ἀποπομπῆς τῆς Κατερίνας Σαβαΐδου καὶ τῶν ρυθμίσεων τοῦ νόμου γιὰ τὰ κανάλια, εἶναι πολλὰ λάθη γιὰ κυβέρνηση ἑνὸς μηνὸς καὶ ποὺ κέρδισε τὶς ἐκλογές, ὅπως τὶς κέρδισε, μὲ τὸ σύνθημα ὅτι, «μποροῦμε νὰ διαπραγματευθεῖ καλύτερα μὲ τοὺς δανειστές»∙ στὴν πρώτη ἐπαφή της μὲ τοὺς ἐλεγκτὲς βρέθηκε σὲ χειρότερη κατάσταση ἀπὸ ἐκείνη τοῦ Ἰουλίου, ὅταν ὑπέγραψε τὸ τρίτο μνημόνιο. Πέραν τῶν καθυστερήσεων στὴν ἄφιξη τῶν ὑπουργῶν καὶ τῆς ἀνυπαρξίας προτάσεων γιὰ τὴν κάλυψη τῶν δημοσιονομικῶν ἐλλειμμάτων ἀνέλαβε καὶ πρωτοβουλίες οἱ ὁποῖες δείχνουν κουτοπονηριά, ἂν ὄχι κακὲς προθέσεις∙ στὶς Βρυξέλλες εἶναι διάχυτη ἡ γνώμη, ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ἔχουν καλὴ συνεργασία μὲ τὴν σημερινὴ κυβέρνηση καὶ λαμβάνουν τὰ μέτρα τους. Ἡ γελοιοποίηση τοῦ πρωθυπουργοῦ, γιὰ τὴν στάση του στὶς δεκαεπτὰ ὧρες τῶν «σκληρῶν» διαπραγματεύσεων, εἶναι πολιτικὴ ἐνέργεια καὶ σαφέστατο μήνυμα, ὅτι δὲν πρόκειται νὰ γίνει ἀνεκτὴ παρόμοια στάση∙ οἱ συνεντεύξεις τῶν Βόλφγκανγκ Σώϋμπλε, Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ καὶ Πιὲρ Μοσχοβισὶ δὲν δόθηκαν τυχαία∙ εἶναι πολὺ αὐστηρὲς διπλωματικὲς βολές, ἄλλο ἂν ἔκαναν πῶς δὲν τὶς καταλαβαίνουν στὸ Μέγαρο Μαξίμου. Τὰ περιθώρια ἐλιγμῶν εἶναι ἐλάχιστα πλέον, διότι οὔτε δημοψήφισμα οὔτε ἐκλογὲς μποροῦν νὰ ξαναγίνουν…

Ἡ διεθνὴς ἀπομόνωση θεωρεῖται δεδομένη στοὺς εὐρωπαϊκοὺς κύκλους, ὅπως τὸ διαπίστωσε καὶ ὁ Γάλλος πρόεδρος, διότι πέραν τῶν τελετῶν καὶ πανηγύρεων, δὲν προσέφερε τίποτε ἄλλο∙ ἡ ἀμερικανικὴ στήριξη παρέχεται ἀφειδῶς, μετὰ τὴν ἄνευ ὅρων παράδοση στὴν σκληρὴ τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ, σὲ ὅλα τὰ θέματα τὴν παραμονὴ τῆς ἀφίξεως τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλάντ, ἀλλὰ δὲν ἀρκεῖ γιὰ τὰ ζητήματά μας στὴν Εὐρωζώνη, ἀφοῦ κανεὶς δὲν λογαριάζει τὴν Οὐάσιγκτον καὶ περισσότερο οἱ Γερμανοί, ἐνῶ στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο ἔχει ἀλλάξει ἡ ἰσορροπία δυνάμεων. Ὁ Ναπολεοντίσκος ἐγκαταλείπει τὶς καλὲς σχέσεις μὲ τὴν Ρωσία καὶ ταυτίζεται ἀπολύτως μὲ τὴν Ἀμερική, ἀκόμη καὶ στὴν προμήθεια φυσικοῦ ἀερίου ἀπ’ τὴν Νέα Ὀρλεάνη μὲ πολλαπλάσιο κόστος, ἀλλὰ αὐτὸ σημαίνει ὅτι περνάει ὁ ἴδιος στὸ περιθώριο∙ ἡ Μόσχα, μὲ τὴν ὑποστήριξη τῆς Κίνας, ἀποβαίνει ὁ ρυθμιστὴς τοῦ προβλήματος τῆς Συρίας, μὲ ἄμεση προέκταση στὴν Μέση Ἀνατολή∙ τὸ Βερολίνο καὶ οἱ Βρυξέλλες ἀναγνωρίζουν πλέον τὸν καθοριστικὸ ρωσικὸ ρόλο καὶ ἔχουν ἀνοίξει διάλογο μὲ τὸ Κρεμλίνο, ἐνῶ καὶ τὸ Παρίσι ἐγκαταλείπει τὴν προηγούμενη ἀρνητικὴ στάση του. Ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἔδειχνε ὅτι ἔχει καλὲς σχέσεις μὲ τὴν Μόσχα πέρυσι, ὅταν εἶχαν ἐπιφυλάξεις ἀπέναντί της ὅλοι οἱ Δυτικοὶ καὶ πέρασε σὲ ψυχρότητα φέτος. Τὶς πολλαπλὲς ἀτλαντικὲς ἐξαρτήσεις της ἐπιβεβαιώνει.

Ἡ ἐπιδείνωση τῆς οἰκονομίας ἀποβαίνει ὁ βρόγχος τῆς κυβερνήσεως∙ ἀπὸ ἀνάπτυξη 2% πέρυσι τέτοια ἐποχὴ καὶ πρόβλεψη τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ 2,9% φέτος, περνάει ἡ χώρα σὲ ὕφεση 2-4%, σύμφωνα μὲ ὅλες τὶς ἐκτιμήσεις∙ πρόκειται γιὰ ἱστορικὸ ἐπίτευγμα, καμμία χώρα οὔτε σὲ περίοδο πολέμου, δὲν ἔχει σημειώσει ἕξι μὲ ἑπτὰ μονάδες ὕφεση σὲ ἐννέα μῆνες. Αὐτὸ μόνο μία ἀριστερὴ κυβέρνηση μποροῦσε νὰ τὸ πετύχει! Ἡ κατάσταση ὅμως εἶναι τραγικὴ γιὰ τὸν λαό∙ ἡ φοροκαταιγίδα καὶ οἱ ἀπότομες περικοπὲς τῶν συντάξεων ἔχουν συγκλονίσει ὅλους, καὶ περισσότερο, τοὺς ἀνέργους, συνταξιούχους, ἀγρότες, δημοσίους ὑπαλλήλους καὶ μικρομεσαίους, κι ἀρχίζει ὁ χειμώνας∙ ἡ κυβέρνηση τὸ δείχνει ὁλοκάθαρα ὅτι τὰ ἔχει χαμένα, οὔτε σχέδιο ἔχει οὔτεπροοπτικὲς δίδει στὴν κοινωνικὴ ἐξαθλίωση. Ἡ ἀπόρριψη τῶν προτάσεών της στὴν φορολόγηση τῆς ἰδιωτικῆς ἐκπαιδεύσεως καὶ τῶν προβλέψεών της γιὰ δημόσια ἔσοδα, λόγῳ τῆς ἐπιδεινώσεως τῆς ὑφέσως, ἀφήνουν τὴν χώρα στὸ κενό∙ ἐὰν δὲν ἐγκριθεῖ ἡ δόση, δὲν ἔχει ρευστὸ τὸ δημόσιο ταμεῖο, ὁπότε ὁδηγούμαστε σὲ χρεωκοπία καὶ δὲν πληρώνονται μισθοὶ καὶ συντάξεις, μὲ τὸν κόσμο σὲ κατάσταση καταθλίψεως καὶ ἀπογνώσεως. Ἡ Ἐπιτροπὴ ἔχει ἑτοιμάσει σχέδιο γιὰ χρεωκοπία ἐντὸς τῆς Εὐρωζώνης καὶ τὴν ἀνάληψη τῆς διαχειρίσεως τῆς οἰκονομίας ἀπ’ τοὺς ἐπιτηρητές της. Φαίνεται ὅτι ἡ κυβέρνηση δὲν ἔχει ἀντιληφθεῖ οὔτε αὐτὸ τὸ σχέδιο…

Ἡ ἀποδυνάμωσή της ἐσωκομματικὰ καὶ πολιτικὰ στὸ ἐσωτερικὸ εἶναι μᾶλλον χειρότερη καὶ ἀπὸ ἐκείνη ἀπέναντι στὴν Εὐρώπη∙ δύο θέματα τὸ ἀπέδειξαν περιτράνως. Στὸ νομοσχέδιο γιὰ τὰ κανάλια εἶχε τόσες ἀτέλειες καὶ παραβιάσεις τῆς κοινοντικῆς νομοθεσίας ὅσες καὶ τοῦ Συντάγματος, διότι ἔδειξε ὅτι ἀγνοῦσε πλήρως τὶς διατάξεις του∙ πέραν τῶν αὐστηρῶν παρατηρήσεων τῆς Ἐπιτροπῆς οἱ ὑπουργοί της προχθὲς τὸ βράδυ βρέθηκαν συνεχῶς ἀπολογούμενοι στὴν Ὁλομέλεια καὶ μόνο ἡ παρέμβαση τῆς ἀντιπολιτεύσεως τῆς πρόσφερε διέξοδο στὴν διατύπωση τῶν τροπολογιῶν. Ἔδειχνε σὰν νὰ παρέδιδε τὴν ἐξουσία στὴν ἀντιπολίτευση∙ δὲν ἔχει παρατηρηθεῖ ποτὲ παρόμοια εἰκόνα μεταπολιτευτικὰ στὴν χώρα. Στὸ «πόθεν ἔσχες» τῶν ὑπουργῶν της βρέθηκε ἐκτεθειμένη, διότι ὁ Ναπολεοντίσκος εἶχε σπεύσει νὰ τοὺς καλύψει, ἀλλὰ ἀπ’ τὴν πρώτη συνεδρίαση τῆς Ἐπιτροπῆς Θεσμῶν διεφάνη ὅτι μᾶλλον ἀμφότεροι ἐψεύσθησαν∙ ὁ ἑκατομμυριοῦχος ὑπουργὸς δὲν ἔκανε συμπληρωματικὴ δήλωση τὸ 2012, παρὰ τὸ 2013 καὶ δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι ἔχει φορολογηθεῖ τὸ ποσὸ αὐτό, ἐνῶ ὁ παπποῦς μέσα στὴν Βουλὴ διαμαρτυρήθηκε ἔντονα στὸ πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς. Τὸ ἠθικὸ θέμα μποροῦσε ἴσως νὰ ἦταν δευτερεῦον, ἂν ἡ κυβέρνηση ἦταν κάπως ἰσχυρή, ἀλλὰ ὅταν ἀντιμετωπίζει τόσα προβλήματα στὴν οἰκονομία καὶ ὅταν μετὰ βίας ψηφίσθηκε ἡ πρώτη δόση τῶν προαπαιτουμένων, δὲν εἶναι καθόλου σίγουρη ἡ ψήφιση τῆς δεύτερης τὴν προσεχῆ ἑβδομάδα. Οἱ φυγόκεντρες δυνάμεις δείχνουν πανίσχυρες στὴν κυβερνητικὴ πλειοψηφία.