Ἔναρξη δυναμικῶν κοινωνικῶν διεκδικήσεων

Οἱ δυναμικὲς κοινωνικὲς κινητοποιήσεις ἄρχισαν ἤδη, μὲ ἀγρότες, φαρμακοποιοὺς καὶ δημοτικοὺς ὑπαλλήλους πρώτους∙ ἡ κυβέρνηση δείχνει ὁλοφάνερα ὅτι εἶναι ἀνέτοιμη νὰ ἀπαντήσει στὴν κοινωνικὴ ἔκρηξη, ἐνῶ ἡ παραφωνία στοὺς ὑπουργοὺς ὁδηγεῖ στὴν ἐπιδείνωση τῆς καταστάσεως. Ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν πείθει κανέναν, οὔτε στὶς διεθνεῖς συναντήσεις, καθὼς δίδει τὴν ἐντύπωση τοῦ πτωχοῦ συγγενοῦς, οὔτε στὶς ἐλάχιστες στὸ ἐσωτερικό∙ ἀποφεύγει τὴν δημοσιότητα, διότι γνωρίζει ὅτι δὲν ἔχει τίποτε νὰ πεῖ, ἐνῶ ὁ ὑπουργὸς Παιδείας τὸν χαρακτηρίζει εὔπορο καὶ πλούσιο καὶ ὁ Ἐργασίας ὅτι εἶναι ἀπαραίτητες οἱ περικοπὲς τῶν συντάξεων, ἀλλὰ καὶ ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς προειδοποιεῖ, ὅτι ἐπείγει ἡ ἀξιολόγηση καὶ ἀκολουθεῖ ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση, διαφορετικὰ ἐπιβάλλεται περικοπὴ τῶν καταθέσεων μέχρι τέλος τοῦ χρόνου∙ τὸ σκορποχῶρι ἐμπεδώνεται ὁριστικὰ στὴν κυβέρνηση.