Τυπικοὶ στὸν ἀντιπρόεδρο

Ὅλοι οἱ κυβερνητικοὶ ἦταν τυπικοὶ ἕως ὑποτακτικοὶ ἀπέναντι στὸν ἀντιπρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς∙ ὁ Βλάντις Ντεμπρόφσκις ἦταν αὐστηρότατος καὶ σαφέστατος, τὰ προβλήματα θὰ λυθοῦν, ἐὰν ἡ κυβέρνηση ἐκπληρώσει τρεῖς ὅρους, ἐπιδείξει πολιτικὴ βούληση γιὰ μεταρρυθμίσεις, δοικητικὴ ἱκανότητα στὴν ἐφαρμογή τους καὶ διαλλακτικότητα πρὸς τοὺς κοινωνικοὺς ἑταίρους. Ὁ νέος στὴν ἡλικία Λεττονὸς εἶναι ἄριστα διαβασμένος στὰ ἑλληνικὰ προβλήματα καὶ ἔθεσε τὸν δάκτυλον ἐπὶ τὸν τύπον τῶν ἥλων∙ οἱ τρεῖς ὅροι εἶναι τὰ ἀδύνατα σημεῖα τοῦ Ναπολεοντίσκου, διότι οὔτε πολιτικὴ βούληση δύναται ἐπιδεῖξαι ἀπέναντι στὴν κομματικὴ νομενκλατούρα καὶ στοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους, οὔτε διοικητικὴ ἱκανότητα, ἀφοῦ τὸ κράτος ἐλέγχεται ἀπολύτως ἀπ’ τὶς πασοκοαριστερὲς συντεχνίες, οὔτε διάλογο ἔχει τὴν δυνανότητα ἢ τὴν γνώση νὰ κάνει. Ὁ ἀντιπρόεδρος ὑπενθύμισε καὶ τὰ τεράστια κοινωνικὰ κονδύλια ποὺ μένουν ἀναξιοποίητα ἐπὶ δεκάμηνο καὶ ὑποσχέθηκε καὶ ἄλλες διευκολύνσεις γιὰ τὴν ἀπορρόφησή τους∙ ἐνδιαφέρθηκε γιὰ τὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη.