Περικοπὲς κατὰ ἀναπτύξεως

Ὁ Ναπολεοντίσκος ἔχει ἐγκλωβιστεῖ στὸν φαῦλο κύκλο τῆς ὑφέσεως καὶ τῆς ἀνικανότητος τῆς κυβερνήσεώς του∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἐπιμένουν στὴν ἀνάγκη ἐπιταχύνσεως τῆς ἀπορροφήσεως τῶν μυθικῶν διαστάσεων γιὰ τὴν χώρα μας κοινοτικῶν κονδυλίων καὶ τῶν ἀποκρατικοποιήσεων καὶ οἱ ὑπουργοὶ ἀσχολοῦνται μόνο μὲ φορολογίες καὶ περικοπὲς συντάξεων. Πρόκεται γιὰ δύο ἐντελῶς διαφορετικοὺς κόσμους, ποὺ φαίνεται ὅτι δὲν ἔχουν βρεῖ κοινὴ γλῶσσα ἐπικοινωνίας∙ οἱ Βρυξέλλες ὑποστηρίζουν ὅτι μόνο μὲ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ἐπενδυτῶν θὰ ἔρθει ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας καὶ ἡ αὔξηση τῶν δημοσίων ἐσόδων, μὲ πρῶτα μέσα τὰ κονδύλια καὶ τὶς ἀποκρατικοποιήσεις. Ἡ κυβέρνηση ἀσχολεῖται μόνο μὲ τὴν φοροκαταιγίδα, δηλαδὴ τὴν καλλιέργεια πνεύματος ἀπαισιοδοξίας μέχρις καταθλίψεως στὸν λαὸ καὶ φυγῆς τῶν ἐπενδυτῶν∙ δὲν γίνονται τυχαῖα αὐτά, παρὰ εἶναι, εἴτε προσχεδιασμένα εἴτε ἀποτελοῦν ἔκφραση ἄνωθεν δεσμεύσεων, καὶ αὐτοὶ δὲν εἶναι ἄλλοι ἀπ’ τούς, στενὰ συνδεδεμένους μαζί της, ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους.