Παράδοση στοὺς δανειστὲς

Τὴν ἄνευ ὅρων παράδοση τῆς κυβερνήσεως στοὺς δανειστές, ἐπικαλέσθηκε ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομίας στὸν πρόεδρο τῶν Φαρμακοποιῶν, καὶ δὲν γίνεται νὰ ἱκανοποιηθοῦν τὰ αἰτήματά τους∙ ὁ πρόεδρος τὰ ἀποκάλυψε στοὺς φίλους του, καὶ ὁμολόγησε ὅτι τὸν εἶχαν ἐξαπατήσει ἀπ’ τὸν Ἰανουάριο, ὅταν οἱ φαρμακοποιοὶ ἔδωσαν τὴν πλειοψηφία στὸν Ναπολεοντίσκο καὶ τὴν ἐπανέλαβαν τὸν Σεπτέμβριο. Τώρα διαμαρτύρονται, ἀλλὰ εἶναι ἀργά∙ ὁ ὑπουργὸς ἀσχολεῖται μὲ τὸ ἀδήλωτο ἑκατομμύριό του, κι ὄχι μὲ ψιλοπράγματα, διότι δὲν τὸ εἶχε δηλώσει καθόλου τὀ 2012, ὁπότε τὸν πιάνει ἡ τσιμπίδα∙ ὅσο γιὰ τὸν παπποῦ μεθοδεύει ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς τὴν ὑποβολὴ νέας δηλώσεως, ἐνῶ προχθὲς ἡ περιφερειάρχης γνωστοποίησε ὅτι ἐνεργάφη ἡ πώληση τῶν μετοχῶν…