Τακτοποίηση στὸ προσφυγικὸ

Στὴν τακτοποίηση μερικῶν ἐκκρεμμοτήτων κατέληξε ἡ διάσκεψη κορυφῆς τῶν Βρυξελλῶν γιὰ τὸ προσφυγικό, ἀλλὰ ὄχι σὲ τολμηρὲς ἀποφάσεις∙ ὁ πρωθυπουργὸς τελικὰ δέχθηκε, παρὰ τὴν κυβερνητικὴ προπαγάνδα, τὴν πρόταση γιὰ τὴν ὑποδοχὴ 30000 μεταναστῶν, στὴν χώρα, καὶ γιὰ διευκόλυνση στὴν διάβασή τους ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα στὸ ἐξωτερικὸ ἄλλων 20000. Οἱ ἡγέτες δὲν συμφώνησαν σὲ ὅλα, ἐνῶ ἀπουσίαζε ἡ Τουρκία, ἀπ’ τὸ ἔδαφος τῆς ὁποίας διέρχονται οἱ πρόσφυγες καὶ καθημερινὰ φθάνουν χιλιάδες στὴν Λέσβο καὶ στὰ ἑλληνικὰ νησιά∙ ἀποφασίσθηκε ὅμως, ὅπως αὐξηθοῦν οἱ περιπολίες τῆς ΦΡΟΝΤΕΞ καὶ ὅπως ζητηθεῖ ἡ βοήθεια τῆς Ὑπηρεσίας Προσφύγων τοῦ ΟΗΕ, ἐπειδὴ ἔχει μακρὰ ἐμπειρία στὴν διαχείριση τῶν προβλημάτων τους. Πολλὲς χῶρες καὶ περισσότερο Σλοβενία, Οὐγγαρία δὲν δέχονται συνεργασία καὶ ἀπειλοῦν τὸ κλείσιμο τῶν συνόρων τους, ἐνῶ ἡ Ἑλλὰς ἀπέτρεψε παρόμοια πρόταση καὶ ἀπ’ τὰ Σκόπια∙ ἔχει συνέχεια καὶ μάλιστα μεγάλη τὸ προσφυγικὸ ζήτημα.