Συρία, παρασκηνικὲς ἐπαφὲς

Οἱ παρασκηνιακὲς διαπραγματεύσεις συνεχίζονται στὸ Συριακό, παρὰ τὴν ἀπόρριψη ἀπ’ τὶς φιλοδυτικὲς ἰσλαμιστικὲς ὀργανώσεις τῆς προτάσεως βοηθείας ἀπ’ τὴν Ρωσία∙ ἡ προέλαση ὅμως τῶν κυβερνητικῶν δυνάμεων συνεχίζεται , χάρις στοὺς ρωσικοὺς βομβαρδισμούς, καὶ ὁ ἀντίκτυπός τους φθάνει μέχρι τὸ Ἀφγανιστάν, τὸ ὁποῖο ἔκανε κρούσεις στὴν Μόσχα γιὰ τὴν προμήθεια πολεμικοῦ ὑλικοῦ, ὡς πρῶτο βῆμα γιὰ περαιτέρω συνεργασία. Ἤδη τὸ Ἰρὰκ ἔχει ζητήσει τὴν ἐπέκταση τῶν βομβαρδισμῶν του καὶ ἀναμένει ἀπάντηση, ἐνῶ καὶ οἱ Ἀμερικανοὶ συνεχίζουν τὶς διαβουλεύσεις μαζὶ μὲ τοὺς Τούρκους καὶ τοὺς Σαουδάραβες∙ οἱ πιέσεις τῶν Εὐρωπαίων ἐντείνονται, διότι, ἐὰν δὲν τελειώσει ὁ πόλεμος, δὲν πρόκειται νὰ σταματήσει καὶ ἡ ροὴ τῶν προσφύγων. Ὁπωσδήποτε αὐτὸ δὲν θὰ γίνει αὐτομάτως, ἀλλὰ θὰ ἀνακοπεῖ τὸ ρεῦμα τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων φυγάδων∙ τὸ Συριακὸ ὁδηγεῖται πλέον σὲ διέξοδο, ἀλλὰ δὲν εἶναι εὔκολος ὁ δρόμος, καθὼς παρεμβαίνουν πολλὰ καὶ πολύπλευρα συμφέροντα.