Πολωνία, ἐπιστροφὴ δεξιᾶς

Οἱ βουλευτικὲς ἐκλογὲς στὴν Πολωνία ἀνέδειξαν νικητὴ τὸ Δεξιὸ κόμμα, μὲ 39,1%, ἐνῶ τὸ κυβερνῶν ὑποχώρησε στὸ 23,4%∙ ὁ πρωθυπουργὸς παραδέχθηκε τὴν ἧττα του καὶ ἡ Μπεάτα Ζύντλο ἀναμένεται νὰ ἀναλάβει τὴν ἐξουσία τὶς ἑπόμενες μέρες. Ἡ χώρα ἀλλάζει ριζικὰ τὴν πολιτική της, μὲ στροφὴ πρὸς τὸν φιλοαμερικανισμὸ καὶ τὴν ἀντιπαλότητα μὲ τὴν Ρωσία, ἀλλὰ καὶ σὲ εὐρωσκεπτικισμὀ στὴν Εὐρώπη∙ στὸ προεκλογικό του πρόγραμμα τὸ κόμμα εἶχε ταχθεῖ κατὰ τῆς ἀποδοχῆς προσφύγων, διότι θὰ μετέδιδαν ἀσθένειες στοὺς Πολωνοὺς καὶ θὰ μόλυναν τὴν καθολική τους πίστη. Προβλέπεται ὅτι ἡ Εὐρώπη θὰ ἀντιμετωπίσει πολλὰ προβλήματα, παρὰ ὅλο ὅτι πρόεδρος τοῦ Εὐρωσυμβουλίου εἶναι ὁ Πολωνὸς Ντόναλντ Τούσκ∙ οἱ προοπτικὲς γιὰ ἔνταξὴ της στὴν Εὐρωζώνη, μᾶλλον ἀναβάλλονται γιὰ τὸ ἀπώτερο μέλλον.