Ντεμπρόφσκις μὲ Σαμαρᾶ

Μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ δείπνησε τὸ τελευταῖο βράδυ, πρὶν ἀναχωρήσει ἀπ’ τὴν Ἀθήνα, στὴν Μεγάλη Βρεταννία ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς∙ γνωρίζονται ἀπὸ παλιά, ὅταν καὶ αὐτὸς ἦταν πρωθυπουργὸς στὴν Λεττονία καὶ εἶχαν ἀντιμετωπίσει ἀπὸ κοινοῦ πολλὰ προβλήματα. Ὁ Βλάντις Ντομπρόφσκις ἔχει παρακολουθήσει στενὰ τὴν προσπάθεια τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ καὶ ἔχει ἀναγνωρίσει τὶς ἐπιτυχίες του, ὅταν πέρυσι τέτοια ἐποχὴ ἡ Ἑλλὰς εἶχε τὴν δεύτερη ταχύτερον ἀναπτυσσόμενη οἰκονομία τῆς Εὐρωζώνης, ἀλλὰ καὶ τὴν οἰκονομική της κατάρρευση τὸ δεκάμηνο τῆς ἀριστερῆς ἐξουσίας∙ παρὰ τὴν ὑπονόμευση τῶν διαπραγματεύσεων ἀπ’ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση καὶ τὴν ἀδιαφορία ἢ καὶ ναρκοθέτησή τους ἀπ’ τοὺς ὑπουργούς της, ἡ Ἐπιτροπὴ ἔχει διατηρήσει ἀδιάπτωτο τὸ ἐνδιαφέρον της.