Προσφυγικό, ἀπομονωμένοι

Τὴν πλήρη ἀπομόνωση τῆς χώρας στὴν Εὐρώπη ἀπέδειξε ἡ διάσκεψη γιὰ τὸ προσφυγικό∙ ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν εἶχε οὔτε συμμάχους οὔτε φίλους. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι δὲν εἶχαν προετοιμασθεῖ γιὰ τὴν διάσκεψη καὶ δὲν εἶχαν διερευνήσει μὲ ποιὲς χῶρες μποροῦσαν νὰ ἔχουν κοινὲς ἢ καὶ παρόμοιες θέσεις∙ ὅ,τι συνέβη τὸ δεκάμηνο τῆς διακυβερνήσεως συνεχίζεται στὸν ἴδιο τόνο, μὲ μία διαφορά, δὲν ἀκούγεται πλέον ἡ ἐπωδὸς τῆς ἀριστερῆς ἐπαναστάσεως στὴν Εὐρώπη. Ἔχει ἀντικατασταθεῖ ἀπ’ τὴν μελαγχολία καὶ ἀπόγνωση τοῦ πρωθυπουργοῦ∙ οἱ διπλωματικοὶ κύκλοι διερωτῶνται, γιατὶ αὐτὴ ἡ στάση; Τὸ δεκάμηνο εἶναι πολὺ μεγάλο διάστημα, γιὰ νὰ προσαρμοσθεῖ ἕνας πολιτικὸς στὶς συνθῆκες τῆς Εὐρώπης καὶ νὰ διαμορφώσει τὶς σχέσεις του∙ ἕνα παιχνίδι ἐπαφῶν καὶ συνεννοήσεων εἶναι οἱ διασκέψεις κορυφῆς, μὲ πολλὴ καὶ συστηματικὴ προεργασία. Αὐτὰ ἀπουσιάζουν παντελῶς ἀπ’ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση∙ φαίνεται ὅτι ὅλοι τους εἶναι ἀνεπίδεκτοι μαθήσεως, μὲ πρῶτον τὸν Ναπολεοντίσκο.