Συρία, συμμετοχὴ καὶ Ἰρὰν

Μὲ τὴν συμμετοχὴ Ἰράν, Αἰγύπτου, Λιβάνου, Ἰορδανίας, διευρύνονται οἱ διαπραγματεύσεις τῆς Βιέννης γιὰ τὴν Συρία∙ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, Ρωσία, Τουρκία καὶ Σαουδικὴ Ἀραβία προστίθεται οἱ ὑπόλοιποι ἄμεσα συνδεδεμένοι, διότι μετέχουν μὲ πολλοὺς τρόπους στὴν πολεμικὴ σύρραξη. Τὸ βῆμα θεωρεῖται καθοριστικό, ἐπειδὴ ἐπιτρέπει ἔτσι τὴν ἐξισορρόπηση στὶς θρησκευτικὲς αἱρέσεις τοῦ Ἰσλὰμ στὶς διαπραγματεύσεις∙ ὁ πόλεμος στὴν Συρία εἶναι κατ’ ἀρχὰς θρησκευτικός, Σουνίτες κατὰ Σιιτῶν. Ἡ Οὐάσιγκον, μὲ τὴν Ἄγκυρα καὶ τὸ Ριάντ, χρηματοδότησαν καὶ στήριξαν τοὺς Σουνίτες, ἀλλὰ αὐτοὶ πέρασαν ὅλοι τους στὸ χαλιφᾶτο, μὲ τὴν ὑποστήριξη καὶ τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων, ἐνῶ οἱ ἄλλες ἰσλαμικὲς ὀργανώσεις ἦταν στὰ χαρτιὰ καὶ χρησίμευαν ὡς μεσάζοντες γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῶν Τζιχαντιστῶν∙ οἱ ρωσικοὶ ἀεροπορικοὶ βομβαρδισμοὶ ἔπληξαν τὶς καίριες θέσεις τῶν Ἰσλαμιστῶν, ἐνῶ καὶ ὁ συριακὸς στρατὸς προελαύνει συνέχεια. Διαγράφονται πλέον οἱ συνθῆκες, ἂν καὶ δύσκολες, γιὰ τὸ τέλος τοῦ πολέμου.