Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Σαγκάης∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1099 δολλάρια καὶ 133,4150 γιέν, ἐνῶ βελτιώθηκαν, χρυσός, 1171,50, καὶ πετρέλαιο, 48,99. Οἱ ἐπενδυτὲς ἀναθαρρύνουν κάπως μὲ τὶς προοπτικὲς εἰρηνεύσεως στὴν Συρία καὶ μὲ ἐπέκτασή της στὸ Ἰράκ, ἂν καὶ γνωρίζουν ὅτι ἡ προσπάθεια αὐτὴ θὰ ἀπαιτήσει χρόνο∙ ἐπιφυλακτικοὶ παραμένουν γιὰ τὴν κατάσταση στὴν Νότια Σινικὴ θάλασσα, διότι πολλοὶ προβλέπουν συνέχεια τῶν ἀμερικανικῶν προκλήσεων πρὸς τοὺς Κινέζους, γιὰ τὶς ἐγκαταστάσεις τους στὰ κοραλλιογενῆ νησιά της, διότι ἔτσι διασφαλίζουν τὴν ἐπιρροή τους στὶς γειτονικὲς χῶρες. Στὴν Γερμανία, ἡ WV ἀνακοίνωσε ζημίες τὸ τρίτο τρίμηνο καὶ ἐλαφρὰ ὑποχώρηση τῶν πωλήσεών της, λόγω τῆς ἀπάτης μὲ τὸ λογισμικὸ ἐλέγχου τῶν ρύπων, ὁπότε ἡ Toyota πέρασε πάλι στὴν πρώτη θέση, ἔστω καὶ ὁριακά, ἀλλὰ ἡ μετοχή της σημείωσε ἄνοδο στὴν Φραγκφούρτη∙ φαίνεται ὅτι οἱ Γερμανοὶ τὴν στηρίζουν.