Σπουδὴ Ναπολεοντίσκου γιὰ δεσμεύσεις του

Ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν κρύβει τὸν πανικό του ἀπέναντι στὸ ἀδιέξοδο τῆς πολιτικῆς του καὶ στὶς ἀσφυκτικὲς πιέσεις τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων∙ τὰ γεγονότα ἀποδεικνύουν ὅτι δὲν ἦταν τυχαῖες, οὔτε οἱ καθυστερήσεις τοῦ ἑπταμήνου, οὔτε οἱ μετεκλογικές, τὸ ἀντίθετο μάλιστα. Ἡ ὑπονόμευση τῆς δημιουργίας ἀπ’ τὴν Microsoft τοῦ περιφερειακοῦ της κέντρου στὴν Ἑλλάδα ἔγινε, διότι δὲν ἀνήκει στὰ κερδοσκοπικὰ κεφάλαια, ἐνῶ θὰ εὐνοοῦσε περαιτέρω τὸν καλπασμὸ τῆς ψηφιακῆς μας τεχνολογίας, κι ἔτσι τὴν ἄφησαν νὰ ἐγκατασταθεῖ στὴν Ρουμανία∙ ἡ σπουδὴ δὲ τῆς κυβερνήσεως γιὰ τὴν παραχώρηση τοῦ ΟΛΘ σὲ ἀμερικανικὰ συμφέροντα ἐξηγεῖ τὶς καθυστερήσεις στὸν ΟΛΠ καὶ στὸν ΟΣΕ. Τὰ δίδει ὅλα στοὺς κερδοσκόπους, παρ’ ὅλο ὅτι δὲν ἐξειδικεύονται στὶς μεταφορές, ἀλλὰ ζητοῦν προνομιακὴ θέση στὴν Ἑλλάδα.