Ἰσοπεδωτικὴ φοροκαταιγίδα

Ἡ κυβέρνηση ἀπαντάει μὲ ἰσοπεδωτικὴ φοροκαταιγίδα, πλήττοντας τὰ χαμηλότερα στρώματα καὶ τὸ αὐτοκίνητο κάθε κατηγορίας, σὰν νὰ θέλει νὰ ἐκδικηθεῖ τοὺς Ἕλληνες ἐπειδὴ τὴν ψήφισαν∙ ἔτσι προετοιμάζει διπλασιασμὸ στὰ τέλη κυκλοφορίας καὶ ἀπότομη περικοπὴ ὅλων τῶν συντάξεων μὲ τὰ προαπαιτούμενα, ὡς ἰσοδύναμο στὸν ΦΠΑ στὴν ἰδιωτικὴ ἐκπαίδευση, ἀλλὰ καὶ ψηφίζι μὲ τὴν διαδικασία τοῦ κατεπείγοντος τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὴν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν. Οἱ σπασμωδικὲς κινήσεις δὲν κρύβονται πλέον οὔτε ἀπ’ τὸν Ναπολεοντίσκο οὔτε ἀπ’ τοὺς ὑπουργούς του, διότι γνωρίζουν ὅτι, ἂν ἀκολουθήσει ἡ χρεωκοπία, ἔστω καὶ ἐντὸς τῆς Εὐρωζώνης, τότε αὐτοὶ θὰ εἶναι τὰ πρῶτα θύματα τῆς κοινωνικῆς ἐκρήξεως∙ ἡ ἐξαθλίωση ἔχει ὑπερβεῖ κάθε προηγούμενο σὲ εἰρηνικὴ περίοδο καὶ ἡ κατάθλιψη τοῦ κόσμου ὑστερεῖ μόνο ἀπέναντι στὴν ἀπόγνωση τῶν ὑπουργῶν, οἱ ὁποῖοι αὐτοσχεδιάζουν εἰς βάρος τοῦ λαοῦ, ὅπως καὶ οἱ χειρότεροι βάρβαροι κατακτητές. Δὲν ἔχουμε ξαναζήσει παρόμοιο ἐξανδραποδισμό.