Καβάλα, ἔφηβος ἐφευρέτης

Ὁ νεαρὸς Δημήτρης Χατζῆς, 15 ἐτῶν καὶ μαθητὴς πρώτης τάξεως τοῦ Λυκείου στὴν Καβάλα, ἔφτιαξε μόνος του ἕνα ὁμοίωμα ἀνθρώπου τὸ ὁποῖο κινεῖται κανονικὰ καὶ ἐκτελεῖ διάφορες ἐργασίες∙ ὁ νεαρὸς τὸ παρουσίασε στὴν ἔκθεση ψηφιακῆς τεχνολογίας τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας, Θράκης καὶ κέρδισε τὸ πρῶτο βραβεῖο, ἐνῶ πέρυσι εἶχε διακριθεῖ σὲ γερμανικὴ ἔκθεση. Ἀποτελεῖ ὁ νεαρὸς ἕναν ἀπ’ τοὺς χιλιάδες στὴν Ἑλλάδα ποὺ διακρίνονται στὴν πληροφορική, ὅπως ὁ Βαλεντίνος Τζέκας ἀπ’ τὴν Λάρισα, ὁ ὁποῖος ἔφτιαξε ἕνα σύστημα, μὲ τὸ ὁποῖο μπορεῖ καὶ ἐντοπίζει τὸ ποῦ βρίσκεται ὁ καθένας, μέσα ἀπ’ τὸ κινητό του τηλέφωνο∙ ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποδεσμεύει τὶς δημιουργικὲς ἱκανότητες τῶν παιδιῶν χάρις στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα.