Πύλος, νέος ἀσύλητος τάφος

Στὴν Πύλο ἀνακαλύφθηκε, ἀπ’ τὴν ὁμάδα ἀρχαιολόγων τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Τσιντσινάτι καὶ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἐπιθεωρήσεως Καλαμάτας, νέος ἀσύλητος τάφος τῆς προμηκυναϊκῆς ἐποχῆς κοντὰ στὸ ἀνάκτορο τοῦ Νέστωρος∙ τὰ εὐρήματα εἶναι πολλά, ὅπλα, κοσμήματα, οἰκιακὰ σκεύη, κτερίσματα ἄλλα καὶ μία ὁλόχρυση ἀλυσίδα ἐκπληκτικῆς τέχνης∙ ὁ τάφος ἔφερε στὸ φῶς πολλὲς ἄγνωστες πλευρὲς τῆς ἐποχῆς καὶ ἴσως ὁδηγήσει στὴν ἀναθεώρηση τῶν ἀπόψεών μας γιὰ τὴν ἐξάπλωση τοῦ μινωικοῦ πολιτισμοῦ στὴν ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα. Μεταξὺ τῶν εὐρημάτων περιλαμβάνονται καὶ σφραγιδόλιθος μὲ ἀπεικόνιση ταυροκαθαψίων τῆς μινωικῆς ζωῆς∙ ἀποδεικνύουν τὰ εὐρήματα, ὅτι οἱ σχέσεις μὲ τὴν Κρήτη ἦταν πολὺ στενώτερες ἀπὸ ὅ,τι πιστεύουμε. Ἡ μελέτη τους θὰ δείξει πολλά.