Προσφυγικὸ νέες διαφωνίες

Οἱ διαφωνίες στὴν Εὐρώπη γιὰ τὴν διαχείριση τοῦ κύματος τῶν προσφύγων παραμένουν ἔντονες, καθὼς πολλὲς χῶρες ἐκφράζουν ἀντιρρήσεις γιὰ τὴν ὑποδοχή τους∙ ἡ Αὐστρία, μὲ καλὴ ὑποδοχὴ στὴν ἀρχή, ἀπειλεῖ τώρα μὲ ἀνέγερση φράχτη στὰ σύνορά της μὲ τὴν Σλοβενία, διότι ἡ τελευταία δὲν λαμβάνει ἐπαρκῆ μέτρα ἐλέγχου τῆς ροῆς τῶν προσφύγων. Ὁ χειμώνας καὶ τὰ κρύα, μὲ χιόνια σὲ πολλὲς περιπτώσεις, καθιστοῦν πιὸ ἐπείγουσα τὴν παρέμβαση τῶν κρατικῶν ἀρχῶν γιὰ τὴν περίθαλψή τους∙ ἡ χώρα μας κινδυνεύει νὰ βρεθεῖ μὲ ἑκατοντάδες χιλιάδες, χωρὶς τὴν δυνατότητα ἀμέσου προωθήσεώς τους πρὸς τὶς ἄλλες χῶρες. Ἡ Τουρκία ἀφήνει ἐλεύθερη τὴν διάβασή τους στὰ ἑλληνικὰ νησιά, παρὰ τὶς ὑποσχέσεις της πρὸς τοὺς Εὐρωπαίους, καὶ ὁ πρωθυπουργὸς πῆγε στὴν διάκεψη κορυφῆς γιὰ τὸ θέμα καὶ πάλι ἀδιάβαστος καὶ ἀμήχανος ἀπέναντι στὰ ἐπιχειρήματα τῶν ἄλλων∙ τὸ πρόβλημα ἀπαιτεῖ συστηματικὴ μελέτη καὶ προτάσεις.