Κατάσχεση πρώτης κατοικίας

Οἱ κατασχέσεις πρώτης κατοικίας ἀρχίζουν πλέον συστηματικά, μετὰ τὴν ψήφιση τοῦ νόμου γιὰ τὴν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν∙ ἡ κυβέρνηση τὰ παραχώρησε ὅλα στοὺς δανειστές, ἀφοῦ καὶ ἡ πλειοψηφία τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ταμείου Χρηματοδοτικῆς Σταθερότητος μαζὶ μὲ τὸν πρόεδρό του διορίζεται ἀπ’ τὸ κουαρτέτο. Ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν ζήτησε μάλιστα καὶ τὴν παραίτηση τοῦ προέδρου τῆς Κεφαλαιαγορᾶς, διότι θέλουν νὰ διορίσουν δικό τους, ὥστε κάτι νὰ ἔχουν οἱ κερδοσκόποι∙ τὰ κόκκινα δάνεια παραχωροῦνται στοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους οἱ ὁποῖοι περιμένουν ὡς γῦπες γιὰ νὰ ἁρπάξουν τὴν περιουσία τῶν φτωχῶν ἰδιοκτητῶν. Πρόκεται γιὰ τὴν χειρότερη ἐκποίηση ἑλληνικῆς γῆς στὴν ἱστορία∙ ὅλο τὸ παραμύθι γιὰ ἀριστερὴ κυβέρνηση ἀποκλειστικὰ σὲ αὐτὸ ἀπέβλεπε.