ΣΥΡΙΖΑ, ἀσφυκτικὲς πιέσεις

Οἱ πιέσεις πρὸς τὴν κυβέρνηση, γιὰ ἀδικαιολόγητες κατὰ τὴν ἄποψή τους παραχωρήσεις πρὸς τοὺς δανειστές, ἐντείνονται στὴν Βουλὴ καὶ θεωροῦνται προανάκρουσμα τῶν ὅσων πιθανῶς γίνουν στὴν ψηφοφορία γιὰ τὰ προαπαιτούμενα∙ ἡ ἀφορμὴ εἶναι ἄσχετη μᾶλλον, διότι 35 κυβερνητικοὶ βουλευτὲς ὑπέβαλαν ἐρώτηση πρὸς τὴν ὑπουργὸ Θεανὼ Φωτίου, αὐτὴν μὲ τὰ γεμιστά, καὶ τὴν ἐγκαλοῦν, γιατὶ καθυστερεῖ στὴν στέγαση τῶν 35000 ἀστέγων, ὅπως ἔχει ὑποσχεθεῖ. Πρώτη φορὰ τόσοι κυβερνητικοὶ βουλευτὲς ὑποβάλλουν ἐρώτηση πρὸς ὑπουργό, ἕναν μῆνα μετὰ τὴν ὁρκωμοσία του∙ ὅλοι τους θέλουν νὰ δείξουν στοὺς ψηφοφόρους τους ὅτι διαφωνοῦν μὲ τὴν φορομπαιχτικὴ πολιτική, ἀλλὰ καὶ ἐγγράφουν ὑποθῆκες, διότι προβλέπουν πολιτικὲς ἐξελίξεις λίαν συντόμως∙ ἄλλωστε πολλοὶ ἦταν οἱ συνάδελφοί τους ποὺ διαμαρτυρήθηκαν, γιατὶ δὲν τοὺς ζήτησαν καὶ αὐτοὺς νὰ ὑπογράψουν. Τὰ πανηγύρια στὶς φυλακὲς δὲν πείθουν κανέναν, ἐκτὸς ἀπ’ τὴν διαπλοκή, στὴν διατεταγμένη ὑπηρεσία της. Τὰ ἐκρηκτικὰ προβλήματα μετροῦν.