Συρία, ἀνθρώπινες ἀσπίδες

Οἱ Ἰσλαμιστὲς χρησιμοποιοῦν ἀνθρώπινες ἀσπίδες Ἀλαουιτῶν, πρὸς ἀποτροπὴ τῶν ρωσικῶν ἀεροπορικῶν βομβαρδισμῶν∙ δίπλα στὶς θέσεις τῶν ὀχυρῶν τους κλείνουν σὲ μεταλλικὰ κλουβιὰ αἰχμαλώτους καὶ σὲ ὁρατὰ σημεῖα ἀπ’ τὰ ἀεροσκάφη, ὁπότε ἀποφεύγουν τοὺς βομβαρδισμούς. Ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία ὅμως κάνει ἀνοίγματα πρὸς τὴν Ρωσία καὶ ἄρχισε διαβουλεύσεις γιὰ ἐπίσκεψη τοῦ βασιλέως της στὴν Μόσχα, πρὶν τὸ τέλος τοῦ ἔτους∙ τὸ θρησκευτικὸ βασίλειο βλέπει ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ στηριχεῖ μόνο στὴν Ἀμερική, γιὰ τὴν ἐπιρροή του στὴν Μέση Ἀνατολή, μετὰ τὴν συμφωνία μὲ τὸ Ἰρὰν καὶ τὴν ἔνταξή του στὸ πολιτικὸ παιχνίδι∙ πιστεύει ὅτι οἱ Ρῶσοι τοῦ ἐξασφαλίζουν περισσότερες ἐγγυήσεις, ἰδιαιτέρως μετὰ τὴν ἀποτελεσματικότητα τῶν βομβαρδισμῶν τους στὴν Συρία, ἐνῶ καὶ τὸ Ἰρὰκ ἔχει ζητήσει τὴν συνεργασία τους. Στὸ ἔδαφος τὸ χαλιφάτο ἐπιχείρησε ἀντεπίθεση καὶ κατέλαβε κωμόπολη στὰ περίχωρα τῆς Χόμς, ἀλλὰ χωρὶς τὴν ἀνακοπὴ τῆς προελάσεως τῶν κυβερνητικῶν.