Ἔκρηξη σὲ ρωσικὸ ἀεροπλάνο

Ἡ πτώση τοῦ ρωσικοῦ ἀεροπλάνου ὀφείλεται σὲ ἔκρηξη στὸ ἐσωτερικό του, παραδέχονται τώρα οἱ ἀρχές, διότι δὲν ὑπῆρξε καμμία ἀντίδραση τοῦ κυβερνήτου στὴν ἐπικοινωνία του μὲ τὸν πύργο ἐλέγχου∙ ἡ περίπτωση τρομοκρατικῆς ἐνεργείας δὲν ἀποκλείεται, ἂν καὶ ὅταν προχθὲς τὴν ἐπικαλέσθηκε ἰσλαμιστικὴ ὀργάνωση τὴν ἀπέκλεισαν ὅλοι. Οἱ σοροὶ μεταφέρονται μὲ ἔκτακτες πτήσεις στὴν Ἁγία Πετρούπολη καὶ ἄρχισε ἡ διαδικασία ἀναγνωρίσεώς τους γιὰ τὴν παράδοσή τους στὶς οἰκογένειές τους∙ τὰ συντρίμια τοῦ Α321 διασκορπίσθηκαν σὲ ἀκτίνα πέντε χιλιομέτρων, ποὺ σημαίνει ὅτι ἡ ἔκρηξη ἔγινε σὲ μεγάλο ὕψος. Πάντως οἱ ρωσικὲς καὶ οἱ ἄλλες ἀεροπορικὲς ἑταιρεῖες λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα ἀσφαλείας στὶς πτήσεις τους πρὸς τὴν Αἴγυπτο, ἂν καὶ μερικὲς ἔχουν διακόψει ἐκεῖνες πρὸς τὸ Σὰρμ Ἔλ Σαΐχ προσωρινά.