Ἐνδοκυβερνητικὸς πόλεμος γιὰ ἡμετέρους

Ὁ ἐνδοκυβερνητικὸς πόλεμος μαίνεται στὶς μέρες μας, μὲ ἀπρόβλεπτες πολιτικὲς προεκτάσεις∙ ἡ σύγκρουση τοῦ ὑπουργοῦ Ὑποδομῶν μὲ τὴν περιφερειάρχη, γιὰ τὴν ἐκτέλεση τῶν ἐπενδύσεων στὰ ἀπορρίμματα, ἔχει ἀφορμὴ τὴν ἀνάθεση τῶν σχετικῶν ἔργων ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων εὐρώ, μὲ τοὺς μεγαλοεργολάβους στὴν οὐρὰ ἑκάστου∙ ἄλλωστε ἡ περιφερειάρχης ἀκύρωσε τοὺς ὁλοκληρωμένους διαγωνισμοὺς τοῦ προκατόχου της, μὲ ἀποτέλεσμα δεκάδες ἑκατομμύρια πρόστιμα στὴν χώρα ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπή, ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο γιὰ νὰ ἀναθέσει αὐτὴ τὰ ἔργα. Πολιτικὲς ἐξελίξεις μυρίζονται ὅλοι τους καὶ ἑτοιμάζουν τὶς θέσεις τους, στοὺς μεγαλοεργολάβους καὶ στὰ κομματικὰ στελέχη, ὅπως ὁ κρατικοδίαιτος χοντρὸς τοῦ ὑπουργείου Παιδείας, ποὺ ἐπιδιώκει «ἡρωικὴ» ἔξοδο, μὲ καυστικὲς τὶς βολές του κατὰ τοῦ Μαξίμου, ἀλλὰ μὲ ἀπήχηση στοὺς ἀτλαντοτραφεῖς ἀριστεροὺς τῶν κομματικῶν τους ὀργανώσεων.