Παιχνίδα ἀνοχῆς τοῦ ΣτΕ

Σὲ παιχνίδια ἀνοχῆς πρὸς τὴν κυβέρνηση ἐπιδίδεται τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας γιὰ τὴν ὑπόθεση τῶν Σκουριῶν∙ ἐνῶ συνεδρίασε ἡ Ὁλομέλεια καὶ δικαίωσε κατὰ πλειοψηφία τὴν προσφυγὴ τῆς ἑταιρείας «Ἑλληνισκὸς Χρυσὸς» κατὰ τῆς ἀποφάσεως τοῦ ὑπουργοῦ Ὑποδομῶν, γιὰ τὴν διακοπὴ τῶν ἐργασιῶν της στὶς Σκουριές, ὁ πρόεδρός του ἀνακοίνωσε ὅτι ἡ ἀπόφαση δὲν ἔχει καθαρογραφεῖ ἀκόμη καὶ ἑπομένως εἶναι ἀνυπόστατα ὅσα γράφονται. Ὁ πρόεδρος ἀλλάζει ἐντελῶς τὴν παράδοση τοῦ ἀνωτάτου δικαστηρίου, ὅταν γνωστοποιεῖται ἡ ἀπόφασή του, ἀλλὰ ἐφαρμόζεται μὲ τὴν καθαρογραφή της∙ ἡ ἀνακοίνωση σχολιάζεται πολλαπλῶς στοὺς νομικοὺς κύκλους. Δίδει κάποιο χρόνο στὸν ὑπουργό, ἀλλὰ γιατί; Περιμένει νὰ ἀποχωρήσει στὸ ἐνδιάμεσο διάστημα αὐτὸς καὶ ἡ κυβέρνηση του;