Προαπαιτούμενα, ἐσπευσμένα

Ἡ ψήφιση τῶν προαπαιτουμένων γίνεται σήμερα ἀπ’ τὴν κυβερνητικὴ πλειοψηφία, ἀλλὰ μὲ τὴν ἀπόσυρση τῆς φορολογίας τουλάχιστον τῶν μικροζυθοποιῶν, ἐνῶ συνεχίζεται ἡ συζήτηση στὴν Βουλή∙ ἡ ψήφιση καὶ ἡ ἔκδοση τῶν σχετικῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴν ἔγκριση τῆς δόσεως τὴν Δευτέρα ἀπ’ τὸ Γιούρογκρουπ. Τὸ πρῶτο βῆμα γίνεται, ἀλλὰ ἀπομένει ἡ ψηφοφορία, καθὼς πολλὰ συζητοῦνται στοὺς διαδρόμους τοῦ Κοινοβουλίου∙ ἡ προσαρμογὴ πρὸς τὸ μνημόνιο γίνεται μετ’ ἐμποδίων, μὲ κύριο θύμα τὴν ἐμπιστοσύνη στὴν οἰκονομία, αὐτὴ δὲν ἀποκαθίσταται μὲ τόση ὑπονόμευσή της ἀπ’ τὴν κυβέρνηση τὴν ἴδια. Οἱ Εὐρωπαῖοι μὲ τὶς ἐπισκέψεις τους ἀποβλέπουν στὴν ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης, ἢ τουλάχιστον στὴν παροχὴ τῶν ἐγγυήσεων πρὸς τοὺς ἐπενδυτές, ὅτι παρ’ ὅλα ὅσα κάνει ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση αὐτοὶ ἐγγυῶνται γιὰ τὴν πορεία τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας∙ τὸ πρόβλημα εἶναι γιὰ πόσο καιρὸ θὰ ἀνέχονται τὶς ὑπονομευτικὲς κινήσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου.