ΣΥΡΙΖΑ, δοκιμὲς ἀνταρσίας

Στὶς προσωπικές τους διαφοροποιήσεις ἀνατρέχουν οἱ κορυφαῖοι Συριζαῖοι, διότι βλέπουν ἐπικείμενη τὴν κατάρρευση τῆς κυβερνήσεως καὶ σκέπτονται μόνο τὴν ἀτομική τους ἐπιβίωση∙ ὁ χοντρὸς θυμήθηκε τὴν ἀφελληνιστικὴ θέση του, ὅτι δὲν ἔγινε γενοκτονία στοὺς Πόντιους, διότι ἔχει κομματική του βάση τὰ στρώματα τοῦ ὑποτιθέμενου διεθνισμοῦ στὸ κόμμα του∙ εἶναι ἐκεῖνοι μὲ θέσεις ὑπὲρ τῶν Σκοπιανῶν καὶ τοῦ προλεταριάτου, ὅπως καὶ ἡ ἄλλη μὲ τὸν συνωστισμὸ στὴν Σμύρνη καὶ τὴν ἀπώθηση στὴν Ἀλβανία, στὴν ἴδια κατεύθυνση μὲ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ μονοτονικοῦ μὲ μεταμεσονύκτια τροπολογία καὶ τὴν διαστροφὴ τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας. Ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν τὸν διώχνει, διότι φοβᾶται, ὅπως μὲ τοὺς δύο ἄλλους φτωχοὺς ὑπουργούς, ὅτι θὰ ἀνεξαρτητοποιηθεῖ, μὲ γνωστὲς συνέπειες.