Ἀσφυκτικὲς οἱ προθεσμίες

Οἱ προθεσμίες εἶναι ἀσφυκτικὲς γιὰ τὴν κυβέρνηση καὶ οἱ πιέσεις ἀποπνικτικὲς ἀπ’ τοὺς Εὐρ ωπαίους∙ ὁ Πιὲρ Μοσχοβισὶ πῆρε τὸ αἷμα τοῦ Ναπολεοντίσκου μὲ τὸ βαμβάκι, «τὴν Δευτέρα πρέπει ὅλα νὰ τελειώσουν», δηλαδὴ ψήφιση στὴν Βουλὴ τῶν προαπαιτουμένων καὶ ἔκδοση τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων, ἀλλὰ καὶ ἐπιτάχυνση τῆς διαδικασίας ἀνακεφαλαιοποιήσεως τῶν τραπεζῶν. Στὸ κόμμα, οἱ διαφοροποιήσεις εἶναι ἔντονες καὶ στοὺς διαδρόμους τῆς Βουλῆς κυκλοφοροῦν πολλὰ ἀπ’ τοὺς κυβερνητικοὺς βουλευτές, ἐνῶ τὸ κοινωνικὸ καζάνι βράζει καὶ οἱ διαδηλώσεις καὶ πορεῖες ἄρχισαν∙ ὁ Ναπολεοντίσκος τὰ ἔχει κυριολεκτικὰ χαμένα καὶ δὲν ξέρει πῶς νὰ ἀπαντήσει. Τὴν γαλατικὴ εὐγένεια φαίνεται ὅτι δὲν τὴν καταλαβαίνει, οὔτε τὶς προειδοποιήσεις τῶν Βρυξελλῶν, ἢ κάνει πῶς δὲν τὰ καταλαβαίνει, διότι δὲν μπορεῖ νὰ κάνει ἀλλιῶς∙ ἡ κυβέρνηση δὲν δουλεύει καὶ δὲν ἀντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα, ἐνῶ ἐπιδίδονται σὲ συγκρούσεις μεταξὺ τους οἱ ὁμάδες της γιὰ τοὺς μεγαλοεργολάβους.