Καλλιέργεια τῆς πολώσεως

Στὴν καλλιέργεια της πολώσεως καταφεύγει ἡ κυβέρνηση, μὲ τὴν ἑκουσία ἢ ἀκουσία συμπαράσταση τῶν ἀκροδεξιῶν καὶ ἄλλων παραφυάδων, διότι διαπιστώνει ὅτι καταποντίζεται πολιτικά∙ ἡ βιαιοπραγία κατὰ τοῦ Γιώργου Κουμουτσάκου –στὴν μεγάλη συγκέντρωση τῶν Ποντίων στὸν Ἄγνωστο Στρατιώτη- δὲν ἔγινε τυχαία, ἀλλὰ ἀποβλέπει στὸν ἀποπροσανατολισμὸ τῆς κοινῆς γνώμης ἀπ’ τὴν παταγώδη ἀποτυχία τοῦ Ναπολεοντίσκου. Στὴν ψυχική του ταραχὴ μάλιστα ἀποδίδονται καὶ τὰ συνεχῆ φραστικά του λάθη, «ἡ Μυτιλήνη, ἡ Λέσβος καὶ τὰ ἄλλα νησιά»∙ τρικυμία ἐν κρανίῳ ἔχει ὁ ἄνθρωπος καὶ γι’ αὐτὸ τὸν πῆραν στὸ ψιλὸ στὸ διαδίκτυο, ὅ,τι τὸ χειρότερο γιὰ πρωθυπουργό. Πάντως οἱ δεσμεύσεις στὰ ἀτλαντικὰ συμφέροντα ἐπιβεβαιώνονται∙ οἱ ὑπουργοὶ ψάχνουν τρόπους γιὰ ἐπαναφορὰ τῆς φορολογίας τῶν μικρῶν ζυθοποιῶν, οἱ δεσμεύσεις μετροῦν πάλι. Οἱ προθεσμίες μέχρι τὴν Δευτέρα τρέχουν καὶ πολὺ γρήγορα, θὰ προλάβουν; Οἱ Εὐρωπαῖοι τοὺς ἔχουν προειδοποιήσει, ἀλλὰ ἡ ἀνικανότης δὲν ἀντισταθμίζεται τόσο εὔκολα.