Δράση τῶν φοιτητοπατέρων

Στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν ἔκαναν τὸ θαῦμα τους οἱ φοιτητοπατέρες, μὲ τὶς προκλήσεις καὶ τὶς ὕβρεις τους ἔδιωξαν τὸ πενταμελὲς Συμβούλιο τῶν Ἐλεγκτῶν ἀπ’ τὴν Νομικὴ Σχολή, ἀποτελούμενο ἀπὸ διακεκριμένους Ἕλληνες καθηγητὲς ξένων Πανεπιστημίων∙ ἡ πρυτανεία καὶ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας δὲν ἀντέδρασαν ἀμέσως, παρὰ μὲ μία μέρα καθυστέρηση καὶ ἀφοῦ εἶχε ξεσηκωθεῖ σάλος στὸ Πανελλήνιο. Ἡ κυβέρνηση καὶ οἱ δουλικὲς πρὸς αὐτὴν πρυτανικὲς ἀρχὲς συνεχίζουν τὴν πολιτική τους ὑπιβαθμίσεως καὶ ἐξαχρειώσεως τῆς ἀνωτάτης παιδείας μας∙ ὁ ὑπουργὸς μάλιστα ἐπιδίδεται σὲ ἱστορικὲς μελέτες, ἀφοῦ στὸ Πανεπιστήμιο γράφηκε μόνο καὶ δὲν ξαναπῆγε, διότι ἦταν ἀπασχολημένος ὡς κρατικοδίαιτος ἀριστερὸς στὸν τότε σοσιαλισμό, τώρα τὰ θυμήθηκε. Μᾶλλον ὑπηρετεῖ τὴν ἀφελληνιστικὴ πολιτική του.