ΟΛΠ, ἀντίδραση τῶν Γάλλων

Ἡ παραχώρηση τμήματος τοῦ ΟΛΠ στὴν Δραπετσῶνα, ὅπως ὑποσχέθηκε ὁ πρωθυπουργὸς στὴν Βουλή, συνάντησε τὴν ἐντονη ἀντίδραση τῶν Γάλλων, διότι περιλαμβάνεται σὲ αὐτὸ καὶ ἔκταση τῶν τσιμέντων «Ἡρακλῆς» τὰ ὁποῖα ἔχει ἀγοράσει ἡ γαλλικὴ Λαφάρζ∙ μάλιστα ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἔκανε, μόλις τὸ πληροφορήθηκε, προσωπικὴ παρέμβαση στὸν πρωθυπουργό. Ἡ παραχώρηση εἶναι κατὰ τὸν νόμο παράνομη καὶ οἱ ἐνδιαφερόμενοι ὁπωσδήποτε θὰ δικαιωθοῦν στὰ δικαστήρια, ὅπου μάλιστα ἑτοιμάζονται νὰ προσφύγουν∙ ὁ ὑπουργὸς Ναυτιλίας ὅμως ἐπιμένει καὶ μὲ παρέμβασή του στὸ Κοινοβούλιο. Ὑπηρετεῖ δύο συμφέροντα, τὸ προσωπικό του, διότι ἐκεῖ βρίσκονται οἱ ψηφοφόροι του καὶ τοὺς ἀμερικανοὺς κερδοσκόπους οἱ ὁποῖοι ἐπιδιώκουν τὴν ὑπονόμευση τῆς ἐπενδύσεως τῶν Κινέζων στὸ μεγάλο λιμάνι.