Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, μὲ ἀνοδικὲς στὴν Σαγκάη καὶ στὸ Τόκυο καὶ πτωτικὲς στὴν Βομβάη∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,0879 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 132,6050 γιέν, ἐνῶ ἔπεσε ὁ χρυσός, 1107,30, καὶ τὸ πετρέλαιο, 48,50. Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Κινέζου προέδρου στὸ Βιετνὰμ σημαίνει βελτίωση τῶν σχέσεων τῶν δύο χωρῶν, καθὼς ἡ Κίνα εἶναι ὁ πρῶτος ἐμπορικὸς ἑταῖρος τῆς γειτονικῆς της χώρας καὶ προβλέπεται νὰ συνοδευθεῖ μὲ τὴν ὑπογραφὴ σειρᾶς ὁλοκλήρου ἐμπορικῶν καὶ οἰκονομικῶν συμφωνιῶν∙ τὸ Πεκῖνο ἔχει ἐπιτύχει μεγάλη διείσδυση στην Ἀσία, ἐνῶ καὶ τὸ ρεμίνμπι ἔχει καταστεῖ τὸ κύριο ἀποθεματικὸ νόμισμά της∙ στὴν Δύση ἀλλάζει κάπως τὸ ἐπενδυτικὸ κλίμα, καθὼς διαγράφονται προοπτικὲς γιὰ διέξοδο στὸν πόλεμο τῆς Συρίας∙ πολλὲς ἀνεξάρτητες ἰσλαμικὲς ὁμάδες ἀποδέχονται τὴν συνεργασία τους μὲ τὴν Ρωσία, γιὰ διάλογο μὲ τὴν Δαμασκό, ἐνῶ οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις ἔχουν καταλάβει τὴν πόλη Ἀλέπο στὶς βορειοδυτικὲς ἐπαρχίες.